Episode 18: Hvordan bli en effektiv endringsagent? (del 3)

I denne siste delen av samtalen min med Thomas Jordan Phd. går vi inn på hvordan menneskers varierende bevissthetskapasitet kan spores i det språket man anvender. Videre forteller Thomas om sitt eget forskningsprosjekt, som handler om hvordan man kan skape et støttende stillas rundt endringsagenter; et godt arbeidsklima og strukturer som bidrar til at mennesker kan fungere på en mer bevisst måte og dermed håndtere mer komplekse utfordringer. Deretter tar vi opp tråden fra intervjuet med Brian Eddy og belyser de ulike aspektene ved medvetenhet i lys av firekvadrantsmodellen til Ken Wilber. Thomas deler også noen gode tanker rundt hvordan unngå å bli en utbrent endringsagent (!), for eksempel gjennom å erkjenne sin egen litenhet og ta inn over seg at virkeligheten er mer kompleks enn vi noen gang kan fatte.

Hør på del 1 og del 2 av dette intervjuet

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Thomas Jordan (svensk side)
Thomas Jordan (engelsk side)
Konflikter på arbeidsplassen (svensk side)
Eva Olsson
Firekvadrantsmodellen til Ken Wilber

 

 

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.