Episode 17: Hvordan bli en effektiv endringsagent? (del 2)

I denne episoden fortsetter jeg samtalen med Thomas Jordan Phd. rundt temaet medvetenhet (bevissthet på norsk), og hvordan forskjellige aspekter ved vår egen bevissthetskapasitet spiller inn på evnen til å skape positiv endring i samfunnet. Det poengteres at selv om en person har en høy grad av kompleksitetsmedvetenhet, kan det fremdeles være utfordrende å skape reell endring i konkrete tilfeller. Vi reflekterer samtidig rundt hvordan en best kan arbeide med andre mennesker i forhold til utviklingsprosesser, noe som gjerne forutsetter interessentmedvetenhet (aktørbevissthet på norsk) og en høy grad av kontekstmedvetenhet. Det siste aspektet ved medvetenhet er hva Thomas forstår som evnen til selvinnsikt, eller det som på engelsk gjerne beskrives som mindfulness. Et viktig poeng i denne episoden er evnen til å verdsette prosessen – selve veien som leder til utvikling. Endringsagenter med fiks-ferdige løsninger vil sjeldent oppleve suksess!

Hør på del 1 av intervjuet Hør på del 3. 

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Thomas Jordan (svensk side)
Thomas Jordan (engelsk side)
Konflikter på arbeidsplassen (svensk side)

Artikkelen til Thomas Jordan: Skillful Engagement with Wicked Issues A Framework for Analysing the Meaning-making Structures of Societal Change Agents. (2011)

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.