Post Tagged with: "Vipassana"

Episode 126: Experiences from a 10-day Vipassana retreat

Episode 126: Experiences from a 10-day Vipassana retreat

In this episode I have the delight of connecting with Kim Richardson from Stroud, U.K. Kim is (besides being my uncle) a book editor and writer. For many years he worked as a psychotherapist, and he attended the first 8-week Mindfulness Based Stress Reduction course (MBSR) held in Stroud. […]

Episode 55: Vipassana – en vei som leder til innsikt

Episode 55: Vipassana – en vei som leder til innsikt

I denne episoden har jeg gleden av å snakke med Johan Skaar som er en av grunnleggerne av foreningen Vipassana Norge. Vipassana er en meditasjonform med utspring i Gautama Buddha sin lære for mer enn 2500 år siden, men som Johan påpeker i intervjuet så er vipassana ikke […

Episode 10: Meditation practice from a Buddhist perspective

Episode 10: Meditation practice from a Buddhist perspective

In this 10th episode I´m joined by Gil Fronsdal, a Norwegian-American teacher in the Insight Meditation Tradition. First we lay out some themes in regards to meditation practice in general, before we delve into the particular nuances of the Buddhist tradition itself. This includes the practice of loving-kindness […]