Post Tagged with: "the Matrix"

En helhetlig modell for bærekraftig transformasjon (del 5)

En helhetlig modell for bærekraftig transformasjon (del 5)

I denne artikkelserien har jeg vektlagt hvordan bærekraftige transformasjonsprosesser springer ut fra enkeltindividets evne til å gjennomføre konkrete og personlige handlinger i eget liv og i de nære omgivelsene (sone 1). Over tid vil enkeltindividets handlinger og endrede væremåte skape et ressonansfelt som med nødvendighet vil påvirke fellesskapet (sone 2) og helheten (sone 3).  I denne artikkelen vil jeg sette søkelys på en underliggende premiss for […]

Episode 20: Why wake up the workplace?

Episode 20: Why wake up the workplace?

In this truly engaging conversation with Ewan Townhead, one of the people behind wakinguptheworkplace.com, we delve into how work and business can be a catalyst for transformation of consciousness. Ewan shares his own story before we explore why it makes sense to engage in the sector of business, especially if one […]