Post Tagged with: "projeksjonsmekanismer"

En helhetlig modell for bærekraftig transformasjon (del 4)

En helhetlig modell for bærekraftig transformasjon (del 4)

I en serie med artikler forsøker jeg å argumentere for hvordan vi kan fremme bærekraftig transformasjon. Min antakelse er at det ligger noen grunnleggende prinsipper i bunn, prinsipper som gjør seg gjeldende (mer eller mindre) uavhengig av kontekst. Jeg har laget en modell som strukturerer virkeligheten i tre soner, henholdsvis det personlige, det lokale og det globale. Samme modell kan brukes i […]