Post Tagged with: "John Richard Hansen"

Episode 6: Bærekraftig endringsledelse

Episode 6: Bærekraftig endringsledelse

I denne episoden snakker jeg med “endringsagent” John Richard Hansen. Vi utforsker hvordan organisasjonsutvikling kan faseliteres på en bærekraftig måte. Vi går samtidig nærmere inn på hva som ligger i en bærekraftig forståelse av endringsprosesser, og John Richard illustrerer blant annet med ADKAR-modellen. Bokstavene står for Acknowledge, Desire, […]