Post Tagged with: "Jesus"

Episode 89: Meditasjon og oppvåkning fra et kristent perspektiv

Episode 89: Meditasjon og oppvåkning fra et kristent perspektiv

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med sykehusprest Tor Magne Handeland, som til daglig jobber ved Vestre Viken HF, Drammen sykehus. Han har i mange år vært opptatt av den kontemplative og erfaringsbaserte tilgangen til kristen tro og i denne samtalen går vi i dybden på […]