Post Tagged with: "bærekraft"

En helhetlig modell for bærekraftig transformasjon (del 2)

En helhetlig modell for bærekraftig transformasjon (del 2)

Her kommer del 2 i en serie med innlegg som utforsker hvordan vi kan arbeide med bærekraftige transformasjonsprosesser. I den foregående artikkelen presenterte jeg en enkel modell med 3 soner. Modellen rammesetter hvordan vi kan arbeide med endringsprosesser i hele spennet fra det personlige, via det lokale opp mot det globale. Essensen i første artikkel er at vi med fordel kan fokusere på sone […]

En helhetlig modell for bærekraftig transformasjon (del 1)

En helhetlig modell for bærekraftig transformasjon (del 1)

Her kommer første innlegg i en planlagt artikkelserie om bærekraftige transformasjonsprosesser. I teksten under presenteres en 3-delt modell, og i påfølgende artikler vil jeg forklare hvordan dette rammeverket kan brukes i helt konkrete sammenhenger. Akkurat hva jeg legger i begrepet bærekraftig transformasjon vil forhåpentligvis bli tydeligere etter hvert som artikkelserien utfolder seg.   Bærekraftig transformasjon er et begrep som kan tillegges en rekke forskjellige betydninger og nyanser. […]

Episode 117: Personlig resiliens og bærekraft – det hele starter med et fotbad

Episode 117: Personlig resiliens og bærekraft – det hele starter med et fotbad

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med Michael Stubberup fra Danmark. Michael har i en årrekke arbeidet med bæredyktighet, ledelse og organisasjonsforståelse, og sammen med sin mangeårige kollega Steen Hildebrandt, som forøvrig har vært gjest på showet tidligere, har han blant annet skrevet bøkene Bæredyktig Ledelse […]

Mine første økologiske grønnsaker fra et andelslandbruk

Mine første økologiske grønnsaker fra et andelslandbruk

Tidligere i år intervjuet jeg Jolien Perotti som er primus motor for andelslandbruk i Norge. Podcastepisoden er en del av en pågående samtaleserie som heter Bærekraft i Skandinavia. Noen av spørsmålene vi tok opp der var hvordan “kan vi sikre trygg tilgang til sunn og god mat? Hvordan kan vi forbedre dialogen mellom produsenter og forbrukere?

Episode 64: MAJOBO – mat og jord der du bor

Episode 64: MAJOBO – mat og jord der du bor

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med Marianne Leisner som er agronom, hageterapaut og kursholder, og som til daglig arbeider i Gaia Arkitekter Tjøme. Hun er en av drivkreftene bak prosjektet MAJOBO som står for “mat og jord der du bor”. Prosjektet legger til rette […]

Episode 44: Earthship – å leve i samklang med naturens egne prinsipper

Episode 44: Earthship – å leve i samklang med naturens egne prinsipper

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med Mehdi Nodehi som er lederen for Earthship Biotecture Sweden, en gruppe som blant annet arbeider for å “bygga Europas första och världens andra utbildnings och besökscenter för det självförsörjande boendekonceptet Earthships“. Mehdi Nodehi har bakgrunn som bioingeniør, men har de […]

Episode 28: Ost, bakteriekultur og samfunnsutvikling

Episode 28: Ost, bakteriekultur og samfunnsutvikling

I denne episoden samtaler jeg med osteprodusent Svein Håpnes. Han driver gårsysteriet Skånåliseter og i samtalen forteller han blant annet om hvordan ost kan produseres i tråd med naturens egne prosesser. Videre i samtalen utforsker vi hvordan osteproduksjon kan fungere som en metafor for samfunnsutvikling mer generelt. For […]