Podcast:

Episode 22: Hvordan gjøre generøsitet til en vane?

Episode 22: Hvordan gjøre generøsitet til en vane?

I denne episoden samtaler jeg med Matias Ignatius Nielsen i forbindelse med prosjektet HelpEveryDay.org, et initiativ der hensikten er å mobilisere titusenvis av mennesker til å gi et lite økonomisk bidrag hver dag. Matias forteller om hvordan ideen oppstod, hva som motiverer og driver prosjektet fremover, samt hvilke gleder […]

Episode 21: How art can be a doorway to heaven, hell and beyond

Episode 21: How art can be a doorway to heaven, hell and beyond

In the interview I speak with the violinist Miha Pogacnik on how classical music can be a way to unleash the creative potential lying dormant in individuals and organizations. He further addresses how music and art can be a tool for leaders wishing to create change in the world. Embedded […]

Episode 20: Why wake up the workplace?

Episode 20: Why wake up the workplace?

In this truly engaging conversation with Ewan Townhead, one of the people behind wakinguptheworkplace.com, we delve into how work and business can be a catalyst for transformation of consciousness. Ewan shares his own story before we explore why it makes sense to engage in the sector of business, especially if one […]

Episode 19: An integral approach to the creation of a sustainable future

Episode 19: An integral approach to the creation of a sustainable future

In this episode I speak with Professor Karen O´Brien from the Department of Sociology and Human Geography at Oslo University. Karen is influenced by the integral philosophy of Ken Wilber and works to apply different perspectives in researching and understanding the many facets of environmental change. She´s specifically interested […]

Episode 18: Hvordan bli en effektiv endringsagent? (del 3)

Episode 18: Hvordan bli en effektiv endringsagent? (del 3)

I denne siste delen av samtalen min med Thomas Jordan Phd. går vi inn på hvordan menneskers varierende bevissthetskapasitet kan spores i det språket man anvender. Videre forteller Thomas om sitt eget forskningsprosjekt, som handler om hvordan man kan skape et støttende stillas rundt endringsagenter; et godt arbeidsklima og […]

Episode 17: Hvordan bli en effektiv endringsagent? (del 2)

Episode 17: Hvordan bli en effektiv endringsagent? (del 2)

I denne episoden fortsetter jeg samtalen med Thomas Jordan rundt temaet medvetenhet (bevissthet på norsk), og hvordan forskjellige aspekter ved vår egen bevissthetskapasitet spiller inn på evnen til å skape positiv endring i samfunnet. Det poengteres at selv om en person har en høy grad av kompleksitetsmedvetenhet, kan […]

Episode 16: Hvordan bli en effektiv endringsagent? (del 1)

Episode 16: Hvordan bli en effektiv endringsagent? (del 1)

I denne episoden samtaler jeg med svensken Thomas Jordan, som i lengre tid har arbeidet med og forsket på medvetenhet, eller det vi på norsk beskriver som bevissthet (eventuelt awareness på engelsk). Interessen for medvetenhet settes i sammenheng med hva Thomas beskriver som ´wicked issues´, eller komplekse og […]

Episode 15: Kunsten å merke seg selv

Episode 15: Kunsten å merke seg selv

I forbindelse med et kursopphold på Vækstcenteret i Danmark hadde jeg en samtale med to som bor fast på senteret, nemlig Torunn Schei og Karsten Skipper. De er nylig blitt involvert i en organisasjon som heter Ung i Balanse, en forening for ungdom mellom 15 og 25 år. […]

Episode 14: Integral Theory and Geography (part 3)

Episode 14: Integral Theory and Geography (part 3)

In this final part of my conversation with geographer Dr. Brian Eddy, we explore both the challenges and opportunities in bringing integral perspectives into the world. Realizing that the world is complex and unpredictable, we must train ourselves to constantly learn and adapt to new circumstances. We discuss some of the challenges […]

Episode 13: Integral Theory and Geography (part 2)

Episode 13: Integral Theory and Geography (part 2)

In this second part of my conversation with geographer Dr. Brian Eddy, we explore the relationship between nomothetic and idiographic types of knowledge, and how much of our knowledge of the world is situated and contextualized. We discuss how enduring patterns of reality (nomothetic patterns or habits) manifest […]

Episode 12: Integral Theory and Geography (part 1)

Episode 12: Integral Theory and Geography (part 1)

In this episode I speak with geographer Dr. Brian Eddy. We are both interested in the work of American philosopher Ken Wilber, and in this first part we delve into some of the basic tenets of Integral Theory. Brian first gives a description of the four quadrants of the AQAL model and his […]

Episode 11: Barn og unge i balanse

Episode 11: Barn og unge i balanse

I denne episoden samtaler jeg med Anne Sælebakke. Hun forteller først om sin yrkesbakgrunn som fysioterapeut og lærer, før hun går inn på sin egen terapi- og undervisningspraksis. I dette arbeidet benytter hun blant annet komunikologi, kinesiologi og mindfulness i møte med klienter. Videre samtaler vi rundt distinksjonene væren og gjøren, der […]

Episode 10: Meditation practice from a Buddhist perspective

Episode 10: Meditation practice from a Buddhist perspective

In this 10th episode I´m joined by Gil Fronsdal, a Norwegian-American teacher in the Insight Meditation Tradition. First we lay out some themes in regards to meditation practice in general, before we delve into the particular nuances of the Buddhist tradition itself. This includes the practice of loving-kindness […]

Episode 9: Byutvikling i Trondheim – kjør debatt!

Episode 9: Byutvikling i Trondheim – kjør debatt!

I denne episoden snakker jeg med Jon Gunnes, ordførerkandidat for Venstre i Trondheim, og Arne Byrkjeflot, gruppeleder i Rødt og samtidig leder i lokallaget til LO i Trondheim. Det er snart kommunevalg og byutvikling er derfor et brennhett tema. I denne debatten går de nærmere inn på hvilke […]

Episode 8: Hva er egentlig tilstedeværelse?

Episode 8: Hva er egentlig tilstedeværelse?

I denne episoden snakker jeg med sosialantropolog Håkon Fyhn. Han har i flere år fundert på fenomenet tilstedeværelse og utforsket betydningen av dette gjennom trening i kampkunsten aikido. Han har også utforsket temaet fra et akademisk perspektiv, noe som har resultert i en doktoravhandling som han skal disputere […]

Episode 7: Aikido – riding the wave of personal and relational transformation

Episode 7: Aikido – riding the wave of personal and relational transformation

In this seventh episode I speak to Mouliko Halen, a 6th Dan instructor in Aikido. He reveals how he came across the martial arts and further explains how Aikido is a system of self defense, but at the same time, a highly advanced approach to personal and relational […]

Episode 6: Bærekraftig endringsledelse

Episode 6: Bærekraftig endringsledelse

I denne episoden snakker jeg med “endringsagent” John Richard Hansen. Vi utforsker hvordan organisasjonsutvikling kan faseliteres på en bærekraftig måte. Vi går samtidig nærmere inn på hva som ligger i en bærekraftig forståelse av endringsprosesser, og John Richard illustrerer blant annet med ADKAR-modellen. Bokstavene står for Acknowledge, Desire, […]

Episode 5: Mindfulness – en trening i mot og tillit til livet

Episode 5: Mindfulness – en trening i mot og tillit til livet

I denne episoden snakker jeg med Michael de Vibe over Skype. Han er lege og forsker blandt annet på mindfulness. De siste 20 årene har det vært en økt interesse for å anvende ulike meditasjonsformer i sekulære sammenhenger. Michael de Vibe forteller om den historiske bakgrunnen, utviklingen og […]

Episode 4: Creating change through informal learning communities

Episode 4: Creating change through informal learning communities

In this fourth episode I speak with Vince Horn, co-founder of the popular podcastshow Buddhist Geeks. He’s also a teacher in the Insight Meditation Tradition, in addition to being an explorer of what he calls Pragmatic Dharma. Besides talking about geeky Buddhist stuff, we delve into the idea […]

Episode 3: Mageplask på livets vann

Episode 3: Mageplask på livets vann

I denne episoden blir vi med bak scenen og snakker med Trondheimsbandet Mageplask (som nå heter Man the Machettes). Opptaket ble gjort i forbindelse med konserten de spilte på Knaus ved Studentersamfundet i Trondheim 1. april. De fem medlemmene forteller blant annet om hva som skal til for […]

Episode 2: Passion for Learning (part 2)

Episode 2: Passion for Learning (part 2)

In this second episode with Jonathan Reams we continue our discussion about transformational learning. We begin by exploring the challenges one meets when trying to create new ways of teaching in todays school system. Further on we discuss the different expectations for teachers and students, and how we can build institutions […]

Episode 1: Passion for Learning

Episode 1: Passion for Learning

In this first episode I speak to Associate Professor of Adult Learning and Counseling, Jonathan Reams. We discuss the concept of transformational learning and how this ties into integral thinking. Reams also shares his personal story of how he ended up i Trondheim, Norway. This is the first […]