Podcast:

Episode 49: En våken drøm om nærvær og stillhet i skolen

Episode 49: En våken drøm om nærvær og stillhet i skolen

I denne samtalen snakker jeg med journalist og forfatter Anna Bornstein fra Sverige. Hun er initiativtakeren bak Drømmen om det goda, et prosjekt som ønsker å bidra til positiv utvikling på de arenaene barn og ungdom oppholder seg til daglig. De benytter særlig fire metoder og de “är […]

Episode 48: Psykopatene blant oss (ikke alle har evnen til empati)

Episode 48: Psykopatene blant oss (ikke alle har evnen til empati)

I denne samtalen snakker jeg med psykolog Anne Brudevold i forbindelse med et vanskelig, men viktig tema! Hun har nylig skrevet en bok som heter Psykopatene blant oss og i samtalen utforsker vi bokens tematikk i grundighet. Hva er egentlig psykopati, hvorfor og hvordan har det seg at […]

Episode 47: Konflikter mellom barn og voksne – en mulighet til selvutvikling

Episode 47: Konflikter mellom barn og voksne – en mulighet til selvutvikling

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med Hans Holter Solhjell. Han driver sin egen virksomhet og samarbeider med blandt andre Jesper Juul gjennom FamLab. Virksomheten til Hans dreier seg mye rundt konfliktarbeid og da særlig med tanke på relasjonen mellom barn og voksne. I intervjuet […]

by × September 27, 2012 × 1 comment
Episode 46: Collaborative Problem Solving – working with explosive children

Episode 46: Collaborative Problem Solving – working with explosive children

In this episode I speak with Dr. Ross Greene, Associate Professor in the Department of Psychiatry at Harvard Medical School and the originator of the Collaborative Problem Solving method. He is also responsible for the not-for-profit organization Lives in the Balance and has written several books, one being […]

Episode 45: Sosialt entrepenørskap og samfunnsinnovasjon

Episode 45: Sosialt entrepenørskap og samfunnsinnovasjon

I denne episoden har jeg gleden av å snakke med Merete Grimeland, Therese Byhring og Anne Winding-Sørensen, som til sammen er “designere, identitetsutviklere, forretningsutviklere, storytellers og kommunikasjonsfolk”. De arbeider sammen i World Wide Narrative og er skribenter for bloggmagasinet Sosialt Entrepenørskap. Underveis i intervjuet forklarer de hva som menes […]

Episode 44: Earthship – å leve i samklang med naturens egne prinsipper

Episode 44: Earthship – å leve i samklang med naturens egne prinsipper

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med Mehdi Nodehi som er lederen for Earthship Biotecture Sweden, en gruppe som blant annet arbeider for å “bygga Europas första och världens andra utbildnings och besökscenter för det självförsörjande boendekonceptet Earthships“. Mehdi Nodehi har bakgrunn som bioingeniør, men har de […]

Episode 43: The transformative approach to conflict

Episode 43: The transformative approach to conflict

In this episode I´m delighted to be joined by Dr. Joseph Folger, professor of Adult and Organizational Development at Temple University in Philadelphia. He´s also the author of a seminal book in the field of mediation, a book he co-wrote together with his colleague Robert A. Baruch Bush; The Promise of Mediation […]

Episode 42: Integral Livspraksis – en utviklingsvei for hele mennesket

Episode 42: Integral Livspraksis – en utviklingsvei for hele mennesket

I denne episoden har jeg gleden av snakke med Kristian Merckoll rundt temaet Integral Livspraksis (ILP). Dette er en helhetlig innfallsvinkel til menneskelig utvikling, og springer ut i fra arbeidet til blant andre Ken Wilber og Terry Patten. ILP består av fire grunnleggende moduler; spirituell eller åndelig praksis (spirit module), […]

Episode 41: Aggresjon – det nye tabu?

Episode 41: Aggresjon – det nye tabu?

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med Jesper Juul som er internasjonalt anerkjent som forfatter, foredragsholder og familieterapaut og aktiv i mer en 15 land rundt om i verden. Siden 2007 har han vært leder for Family-Lab, en organisasjon som tilbyr seminar, foredrag, workshops og […

Episode 40: Envisioning a University for the Future

Episode 40: Envisioning a University for the Future

In this truly inspiring conversation I´m joined by Gaudenz Assenza, chair of the University for the Future Initiative, and Gary Hampson, senior researcher in the field of transformative higher education and transformative leadership. Both deeply care about regenerating higher education by embracing wisdom, deep vocation, dialogue and grand challenges. In the […]

Episode 39: Empati og relasjonskompetanse i møte med barn og unge

Episode 39: Empati og relasjonskompetanse i møte med barn og unge

I denne episoden har jeg gleden av intervjue psykolog Helle Jensen sammen med min venn Dorte Lunderskov. Helle Jensen har lenge arbeidet med relasjonskompetanse i møte med familier og skolevesenet. I episoden utdyper hun hva som ligger i relasjonskompetanse, hvorfor det er viktig og hvordan vi kan kultivere […]

Episode 38: The future potential of leadership is already expressing itself

Episode 38: The future potential of leadership is already expressing itself

In this three-way conversation I have the delight of connecting with Barrett C. Brown Ph.D and Jonathan Reams Ph.D as we explore the intriguing topic of late stage leadership development. Barrett has recently written a thesis with the following title: “Conscious Leadership for Sustainability: How leaders with late-stage actions […]

Episode 37: Generating transformative change through working with polarities

Episode 37: Generating transformative change through working with polarities

In this episode I´m glad to be joined by Geoff Fitch, founder and CEO of Pacific Integral. This is an organization in the U.S. that “works with both individuals and organizations that are committed to the emergence of a sustainable, equitable and beautiful future for humanity”. Geoff is […]

Episode 36: Dancing with Horses and Shadows

Episode 36: Dancing with Horses and Shadows

In this episode I´m joined by process philosopher and Associate Editor at Integral Review Journal, Bonnitta Roy. She will be visiting Norway in June 2012 in relation to a 5-day seminar focusing on integrative and transformative principles to learning and leadership. Bonnitta explains how her experience working with horses […]

Episode 35: Mindfulness i foreldrerollen

Episode 35: Mindfulness i foreldrerollen

I denne episoden samtaler jeg med psykolog Ole Christer F. Lund som arbeider til daglig ved helsestasjonene i Ringsaker kommune. Han er aktuell med boken Senk stresset i familielivet – Mindfulness i foreldrerollen. I samtalen utforsker vi hvordan mindfulness kan bidra til å håndtere overgangen til foreldrerollen på […]

Episode 34: Ledelse + Yoga = Sant

Episode 34: Ledelse + Yoga = Sant

I denne episoden samtaler jeg med Øyvind Sørbrøden. Vi arbeidet sammen tidligere gjennom Center for Transformative Leadership og vi starter derfor samtalen med å utforske noen av de prinsippene og arbeidsmetodene som anvendes i denne sammenhengen. Her utforsker vi særlig verdien av å arbeide med indre […]

Episode 33: Presencing and the Art of Conversation

Episode 33: Presencing and the Art of Conversation

In this episode I am joined by Dr. Olen Gunnlaugson who is an Assistant Professor in Leadership and Organizational Development in the Department of Management at Laval University, Quebec, Canada. The conversation begins with Olen sharing his life story in terms of what inspired this work personally as […]

Episode 32: Er det å leve det samme som å bo?

Episode 32: Er det å leve det samme som å bo?

Tone Wasbak Melbye har valgt å leve uten fast bosted. Nylig skrev hun en kronikk i Aftenposten og i denne samtalen utforsker vi noen av de problemstillingene hun reiste der. Hva er årsaken til at de fleste av oss velger en lineær livsførsel? Hvilke forhold ved samfunnet holder […]

Episode 31: Mindfulness – en vei som leder til nuet

Episode 31: Mindfulness – en vei som leder til nuet

I denne samtalen utforskes meditasjonsformen mindfulness gjennom samtale med Andries J. Kroese, direktør for Scandinavian Centre for Awareness Training (SCAT). Han forteller først om sin bakgrunn som lege og kirurg og videre om hvordan han reiste til India i ung alder. Der traff han blant annet Krishnamurti som skulle få […]

Episode 30: A systems perspective on sustainable economics

Episode 30: A systems perspective on sustainable economics

In my conversation with Peter VictorPhd. , who´s a professor in environmental studies at York University in Canada, we engage in some of the pressing issues regarding economic growth and the hazardas effects perpetual growth has on our enviroment. Knowing that humans rely on the biosphere in multiple ways, how […]

Episode 29: Moving towards a steady state economy

Episode 29: Moving towards a steady state economy

In this episode I´m joined by the founding director of Center for the Advancement of the Steady State Economy (CASSE). Brian Czech explains some of the basic tenets of a ´steady state economy´ and how this relates to sustainability issues in general. We further discuss some of the barriers […]

Episode 28: Ost, bakteriekultur og samfunnsutvikling

Episode 28: Ost, bakteriekultur og samfunnsutvikling

I denne episoden samtaler jeg med osteprodusent Svein Håpnes. Han driver gårsysteriet Skånåliseter og i samtalen forteller han blant annet om hvordan ost kan produseres i tråd med naturens egne prosesser. Videre i samtalen utforsker vi hvordan osteproduksjon kan fungere som en metafor for samfunnsutvikling mer generelt. For […]

Episode 27: Konflikthåndtering som et alternativ til straff

Episode 27: Konflikthåndtering som et alternativ til straff

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med professor emeritus i kriminologi Nils Christie. Han blir av mange sett på som Konfliktrådets far og i intervjuet forteller han blant annet om fremveksten av konfliktarbeid i Norge. Han går også i dybden på hvilke positive effekter konfliktarbeid kan […]

Episode 26: How sharing your stuff can help build a community

Episode 26: How sharing your stuff can help build a community

In this episode I´m joined by Sam Stephens from London, England. Together with some friends he created Street Bank, an online tool that makes it easy to borrow and lend things you and your neighbours need. In our conversation he explains how the idea came about, how Street […]

Episode 25: Steps towards an Integral Education

Episode 25: Steps towards an Integral Education

In this episode I speak with Miriam Mason Martineau from Next Step Integral, an organization “dedicated to the advancement of human consciousness and to the integral embodiment of our human potential”. In our conversation we inquire into some of the possible links between integral perspectives and the field of education. Is […]

Episode 24: Occupy what?

Episode 24: Occupy what?

In this episode I´m joined by Adam Salem from Delawere, USA. He has taken part in the protests against what many see as widespread injustice embedded in global financial and governing systems. It´s a movement that literally and symbolically is trying to occupy Wall Street and Adam explains […]

Episode 23: Hva kan vi lære av Anders Behring Breivik?

Episode 23: Hva kan vi lære av Anders Behring Breivik?

I denne episoden samtaler jeg med Pelle Billing og Kristian Stålne fra Sverige. De fikk nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Integral Review der de går i dybden på Anders Behring Breivik og terrorhandlingene som fant sted 22. juli. Pelle Billing driver egen virksomhet og foreleser spesielt om […]