Podcast:

Episode 77: Mindfulness – en utfordrende levevei

Episode 77: Mindfulness – en utfordrende levevei

I denne utgaven av serien “Våkenhet og vennlighet” har jeg gleden av å samtale med Michael de Vibe. Han er lege og arbeider til daglig ved Kunnskapsenteret i Oslo, men er også leder for Norsk Forening for Oppmerksomt Nærvær (NFON). I samtalen utforsker vi nettopp nærværstrening, eller det […]

Episode 76: We plant trees, but why?

Episode 76: We plant trees, but why?

In this edition of the podcast series “Bærekraft i Skandinavia” (Sustainability in Scandinavia), I reach out into the world and connect with artist, writer, and filmmaker from the United States, Joseph Redwood-Martinez. He has recently made a full length documentary that explores a reforestation initiative in Haiti, namely Sadhana […]

Episode 75: Peak oil – krise, mulighet eller begge deler? (del 2)

Episode 75: Peak oil – krise, mulighet eller begge deler? (del 2)

Dette er andre del av en todelt episode i serien “Bærekraft i Skandinavia” og i denne delen fortsetter jeg samtalen med Anders Asphaug fra Norge (til venstre) og Kristian Stålne fra Sverige. Anders er skribent, samfunnsviter og jobber også som konfliktarbeider. Han er samtidig en av få i Norge som driver med […]

Episode 74: Skolemegling og verdien av gjenoprettende prosesser

Episode 74: Skolemegling og verdien av gjenoprettende prosesser

I denne utgaven av serien “Konflikt som utviklingsvei” har jeg gleden av å samtale med Kari Odden fra Oslo. Hun er blant annet megler i konfliktrådet, har jobbet med skolemegling i mange år og er samtidig involvert i Norsk Forum for Skolemegling. Til daglig arbeider hun sammen med […]

Episode 73: Peak oil – krise, mulighet eller begge deler? (del 1)

Episode 73: Peak oil – krise, mulighet eller begge deler? (del 1)

I denne utgaven av serien “Bærekraft i Skandinavia” har jeg gleden av å snakke med Anders Asphaug fra Norge (til venstre) og Kristian Stålne fra Sverige. Anders er skribent, samfunnsviter og jobber også som konfliktarbeider. Han er samtidig en av få i Norge som driver med focusing. Kristian […]

Episode 72: Er vi på vei mot en rausere politikk?

Episode 72: Er vi på vei mot en rausere politikk?

I denne utgaven av serien “Demokrati 2.0” har jeg gleden av å snakke med journalist og forfatter Kathrine Aspaas. Hun har nylig gitt ut boken Raushetens Tid og i samtalen utforsker vi forskjellige kontaktpunkter mellom bokens tematikk, demokrati og samfunnsledelse. Hvordan vil en rausere politikk kunne se ut? […]

Episode 71: Andelslandbruk – mat som viser bondens ansikt

Episode 71: Andelslandbruk – mat som viser bondens ansikt

I denne utgaven av serien “Bærekraft i Skandinavia” har jeg gleden av å snakke med Jolien Perotti, initiativtakeren bak det første andelslandbruket i Norge, nemlig Øverland Gård. I intervjuet går vi i dybden på hva dette konseptet går ut på og hvilke personlige og samfunnsmessige behov det dekker. […]

Episode 70: Eventyr som kilde til mening og livskraft

Episode 70: Eventyr som kilde til mening og livskraft

I denne utgaven av serien “Eksistens” har jeg gleden av å intervju psykolog og eventyrforteller Hilde Johanne Aafoss. Vi utforsker hvordan eventyr, fantasi, symbolikk og fortellerkunst kan åpne opp for menneskets søken etter mening og helhet. Hilde Johanne demonstrer hvordan kjente eventyrskikkelser og tema i bunn og grunn […]

Episode 69: Bæredyktig ledelse og kunsten “at samskabe”

Episode 69: Bæredyktig ledelse og kunsten “at samskabe”

I denne utgaven av serien “Ledelse for fremtiden” har jeg gleden av å snakke med Steen Hildebrandt fra Danmark, professer i organisations- og ledelsesteori ved Institut for Marketing og Organisation ved Aarhus Universitet. Han er også forfatter av en rekke bøker, deriblandt Bæredyktig Ledelse – Ledelse med hjertet. […]

Episode 68: Hva er journalistens rolle i et velfungerende demokrati?

Episode 68: Hva er journalistens rolle i et velfungerende demokrati?

I denne utgaven av serien “Demokrati 2.0” har jeg gleden av å snakke med journalist Ole Torp. Han har blant annet vært utenrikskorrespondent i Washington og Bejing og er i dag leder for debattprogrammet Aktuelt på NRK2. I starten av samtalen deler han sine egne erfaringer som debattleder og han […]

Episode 67: Mindfulness i Skandinavia 2013 – status, muligheter og utfordringer

Episode 67: Mindfulness i Skandinavia 2013 – status, muligheter og utfordringer

I denne utgaven av serien “Våkenhet og vennlighet” har jeg gleden av å samtale med lærer, fysioterapeut og psykoterapeut Anne Sælebakke. Anne er styremedlem i Norsk Forening for Oppmerksomt Nærvær (NFON) og det var hun som tok initiativet til den første nordiske konferansen om Mindfulness for Barn og Unge (som […]

Episode 66: Inngruppa som styrende prinsipp i et bærekraftig demokrati

Episode 66: Inngruppa som styrende prinsipp i et bærekraftig demokrati

I denne andre episoden i serien “Demokrati 2.0” har jeg gleden av å snakke med Terje Bongard som er medforfatter av boken Det biologiske mennesket. Bongard jobber til daglig som forsker ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og er en av to i Norge som har skrevet doktoravhandling […]

Episode 65: Teori U og kunsten “at holde rummet”

Episode 65: Teori U og kunsten “at holde rummet”

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med journalist, konsulent og forfatter Lone Belling fra Danmark. Hun har arbeidet med ledelse og organisasjonsutvikling i en årrekke og er en av de sentrale formidlerne av Teori U i Skandinavia. Hun har nylig gitt ut boken Teori U […]

Episode 64: MAJOBO – mat og jord der du bor

Episode 64: MAJOBO – mat og jord der du bor

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med Marianne Leisner som er agronom, hageterapaut og kursholder, og som til daglig arbeider i Gaia Arkitekter Tjøme. Hun er en av drivkreftene bak prosjektet MAJOBO som står for “mat og jord der du bor”. Prosjektet legger til rette […]

Episode 63: Sabona – konflikthåndtering kan læres

Episode 63: Sabona – konflikthåndtering kan læres

I denne episoden har jeg gleden av å snakke med pedagog, forfatter og konfliktarbeider Synøve Faldalen. Sammen med Åse Marie Faldalen, Vigdis R. Faldalen Thyholdt og Lars Thyholdt har hun skrevet boken Sabona – Jakten på de gode løsninger. Konflikthåndtering kan læres! I samtalen forteller Synøve mer om bakgrunnen for […]

Episode 62: Demokrati 2.0 – på vei mot nye former for samfunnsledelse

Episode 62: Demokrati 2.0 – på vei mot nye former for samfunnsledelse

Denne episoden med Oddne Dahle Lægreid representerer startskuddet for en helt ny samtaleserie på dette nettstedet. Serien heter “Demokrati 2.0” og hensikten med serien er blant annet å utforske muligheter og begrensninger innenfor dagens politiske landsskap samt utforske nye demokratiske styringsformer som kan møte de lokale, regionale og globale […]

Episode 61: How can we break the cycles of humiliation and co-create our common future?

Episode 61: How can we break the cycles of humiliation and co-create our common future?

In this episode I have the delight of sharing time and (cyber)space with Evelin G. Lindner M.D., Ph.D., as we explore many different themes relating to humiliation and dignity studies, conflicts, emotions, world citizenship and the challenges facing our human family in the 21st century. For instance, how can we […]

Episode 59: Aikido and the art of creating a meeting

Episode 59: Aikido and the art of creating a meeting

In this episode I´m delighted to be joined by Jan Nevelius from Sweden who is one of my favorite teachers in aikido. Nevelius started practicing martial arts when he was 11 and since then he has pursued a whole range of asian healing arts, such as reiki, qi gong, shiatsu and acupuncture. He is now a 6th dan instructor in Aikikai and trains under both Endo sensei and Christian Tissier sensei […]

Episode 58: Insight Dialogue – an interpersonal path to freedom

Episode 58: Insight Dialogue – an interpersonal path to freedom

In this episode I have the pleasure of connecting with Gregory Kramer Ph.D. and Lucy Leu from the Metta Foundation, as we explore the emerging practice of Insight Dialogue. This relationally oriented form of meditation is based on the early teachings of the Buddha, but brings the qualities of mindfulness and […]

Episode 57: Being evolution through doing revolution

Episode 57: Being evolution through doing revolution

In this episode I have the delight of connecting with author, teacher and integral revolutionist Terry Patten who is visiting Oslo, Norway in February 2013. In our conversation we engage some of the core themes that Terry has been advocating the last couple of years. For instance, how […]

Episode 56: Et transpersonlig perspektiv på utvikling – fra bevissthet til handling

Episode 56: Et transpersonlig perspektiv på utvikling – fra bevissthet til handling

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med Christine Arentz Schjetlein, psykoterapeut, pedagog, kursholder og skribent. Hun jobber innen den Transpersonlige tradisjonen og har sin egen praksis med klienter i Oslo. I intervjuet forteller hun mer om hva som ligger i en transpersonlig tilnærming til […]

Episode 55: Vipassana – en vei som leder til innsikt

Episode 55: Vipassana – en vei som leder til innsikt

I denne episoden har jeg gleden av å snakke med Johan Skaar som er en av grunnleggerne av foreningen Vipassana Norge. Vipassana er en meditasjonform med utspring i Gautama Buddha sin lære for mer enn 2500 år siden, men som Johan påpeker i intervjuet så er vipassana ikke […

Episode 54: Omstilling Sagene – a Norwegian Transition Town initiative

Episode 54: Omstilling Sagene – a Norwegian Transition Town initiative

In this conversation I have the pleasure of speaking with Dayton Gordley and Camilla Skjerve-Nielssen who live together in Sagene district in Oslo, Norway. Together with a local group they´ve started up a project that aims to create a community that is both socially and environmentally sustainable. Their project is […]

Episode 53: Societal development from an evolutionary perspective

Episode 53: Societal development from an evolutionary perspective

In this episode I have the delight of connecting with David Sloan Wilson, Professor of Biology and Anthropology at Binghampton University, New York. Wilson has written several books explaining evolution to the general public, while also championing the view that understanding evolutionary processes can be of great benefit […]

Episode 52: Positive avvik og det prosessuelle perspektivet på utvikling

Episode 52: Positive avvik og det prosessuelle perspektivet på utvikling

I dette intervjuet snakker jeg med Kristianne Victoria Landstad Ervik som er doktorgradsstipendiat tilknyttet NTNU. Arbeidet hennes dreier rundt det hun beskriver som positive avvik, forstått som “avvik fra normer i positiv retning”. I denne sammenhengen er hun også opptatt av hvordan språklig kreativitet kan være en kilde […]

Episode 51: Fortellinger fra livet i møte med døden

Episode 51: Fortellinger fra livet i møte med døden

I denne episoden har jeg gleden av å intervjue Oddgeir Synnes som til daglig arbeider som FoU-leder ved Betanien diakonale høgskole i Bergen. Han har også skrevet en doktorgradsavhandling om hvordan pasientenes egne fortellinger fra livet, både muntlige og skriftlige, kan være til støtte når nettopp livet nærmer […]

Episode 50: Vandring – livet som en dans mellom ytterpunkter

Episode 50: Vandring – livet som en dans mellom ytterpunkter

I denne jubileumsepisoden har jeg gleden av å samtale med min gode venn Marius Warholm Haugen. Vi gjør oppmerksom på at episoden bør drøvtygges, og gjerne akkompagneres av en god flaske med fransk rødvin! I samtalen går vi i dybden på mange av de temaene som jeg og […]