James Alexander Arnfinsen

James ArnfinsenJames Alexander Arnfinsen (35) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com

Comments are closed.