Våkenhet og vennlighet

Våkenhet og vennlighet er en samtaleserie som utforsker ulike former for meditasjon og indre øvelsesformer. Hvordan kan vi fremme utviklingen av empati og høyere bevissthet? Hvordan kan meditative praksiser andvendes i forskjellige kontekster? (f.eks. utdanning, helse og arbeidsliv).


Episode 35: Mindfulness i foreldrerollen

Episode 35: Mindfulness i foreldrerollen

I denne episoden samtaler jeg med psykolog Ole Christer F. Lund som arbeider til daglig ved helsestasjonene i Ringsaker kommune. Han er aktuell med boken Senk stresset i familielivet – Mindfulness i foreldrerollen. I samtalen utforsker vi hvordan mindfulness kan bidra til å håndtere overgangen til foreldrerollen på […]

Episode 31: Mindfulness – en vei som leder til nuet

Episode 31: Mindfulness – en vei som leder til nuet

I denne samtalen utforskes meditasjonsformen mindfulness gjennom samtale med Andries J. Kroese, direktør for Scandinavian Centre for Awareness Training (SCAT). Han forteller først om sin bakgrunn som lege og kirurg og videre om hvordan han reiste til India i ung alder. Der traff han blant annet Krishnamurti som skulle få […]

Episode 20: Why wake up the workplace?

Episode 20: Why wake up the workplace?

In this truly engaging conversation with Ewan Townhead, one of the people behind wakinguptheworkplace.com, we delve into how work and business can be a catalyst for transformation of consciousness. Ewan shares his own story before we explore why it makes sense to engage in the sector of business, especially if one […]

Episode 15: Kunsten å merke seg selv

Episode 15: Kunsten å merke seg selv

I forbindelse med et kursopphold på Vækstcenteret i Danmark hadde jeg en samtale med to som bor fast på senteret, nemlig Torunn Schei og Karsten Skipper. De er nylig blitt involvert i en organisasjon som heter Ung i Balanse, en forening for ungdom mellom 15 og 25 år. […]

Episode 11: Barn og unge i balanse

Episode 11: Barn og unge i balanse

I denne episoden samtaler jeg med Anne Sælebakke. Hun forteller først om sin yrkesbakgrunn som fysioterapeut og lærer, før hun går inn på sin egen terapi- og undervisningspraksis. I dette arbeidet benytter hun blant annet komunikologi, kinesiologi og mindfulness i møte med klienter. Videre samtaler vi rundt distinksjonene væren og gjøren, der […]

Episode 10: Meditation practice from a Buddhist perspective

Episode 10: Meditation practice from a Buddhist perspective

In this 10th episode I´m joined by Gil Fronsdal, a Norwegian-American teacher in the Insight Meditation Tradition. First we lay out some themes in regards to meditation practice in general, before we delve into the particular nuances of the Buddhist tradition itself. This includes the practice of loving-kindness […]

Episode 8: Hva er egentlig tilstedeværelse?

Episode 8: Hva er egentlig tilstedeværelse?

I denne episoden snakker jeg med sosialantropolog Håkon Fyhn. Han har i flere år fundert på fenomenet tilstedeværelse og utforsket betydningen av dette gjennom trening i kampkunsten aikido. Han har også utforsket temaet fra et akademisk perspektiv, noe som har resultert i en doktoravhandling som han skal disputere […]

Episode 5: Mindfulness – en trening i mot og tillit til livet

Episode 5: Mindfulness – en trening i mot og tillit til livet

I denne episoden snakker jeg med Michael de Vibe over Skype. Han er lege og forsker blandt annet på mindfulness. De siste 20 årene har det vært en økt interesse for å anvende ulike meditasjonsformer i sekulære sammenhenger. Michael de Vibe forteller om den historiske bakgrunnen, utviklingen og […]