Fremtidens skole

Fremtidens skole er en podcastserie som utforsker hvordan vi kan utvikle dagens skole og utdanningsinstitusjoner. Hvordan ser skolen ut i fremtiden? Hvordan kan høyere utdanningsinstitusjoner legge til rette for relevant utdanning? Hva skal dagens barn og ungdom lære dersom de skal kunne møte fremtiden på en konstruktiv måte?

Episode 124: Triple Focus – arbeid med barn og unges emosjonelle, sosiale og systemiske intelligenser

Episode 124: Triple Focus – arbeid med barn og unges emosjonelle, sosiale og systemiske intelligenser

I denne episoden har jeg gleden av å intervjue Mette Miriam Rakel Böll fra Danmark. Hun har en bakgrunn innenfor atferdsbiologi og har bred erfaring fra tverrfaglige forskningsmiljøer. Samtidig har hun de siste årene beskjeftiget seg mye med meditasjon, deriblant lengre retreats, og hun har fulgt undervisningen til den danske meditasjonslæreren Jes Bertelsen […]

Episode 103: Aikido as a catalyst for bringing physical, emotional and social wellbeing into the core of education

Episode 103: Aikido as a catalyst for bringing physical, emotional and social wellbeing into the core of education

In this episode I have the delight of spending some time in face to face dialogue with Charles Colten from New York, USA. Charles is a 4. dan aikido instructor and founder of the organization Aikido in the Schools. He also holds a Masters Degree in Educational/Organizational Leadership […]

Episode 95: Skolen som arena for barn og unges psykiske helse

Episode 95: Skolen som arena for barn og unges psykiske helse

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med Professor i barn og unges psykiske helse Willy-Tore Mørch. Han er tilknyttet Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Han er blant annet leder for programmet De utrolige årene (DUÅ) og i starten av samtalen forteller han om sin egen bakgrunn og om hvordan han endte opp med å skulle arbeide med nettopp barn […]

Episode 86: PISA – hva er det vi egentlig måler (og ikke måler)?

Episode 86: PISA – hva er det vi egentlig måler (og ikke måler)?

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med Professor Emeritus Svein Sjøberg. Han er blant annet tilknyttet Universitet i Oslo ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning og er høyaktuell i forbindelse med de pågående debattene som har oppstått i kjølvannet av den nye PISA-undersøkelsen. I intervjuet […]

Episode 74: Skolemegling og verdien av gjenoprettende prosesser

Episode 74: Skolemegling og verdien av gjenoprettende prosesser

I denne utgaven av serien “Konflikt som utviklingsvei” har jeg gleden av å samtale med Kari Odden fra Oslo. Hun er blant annet megler i konfliktrådet, har jobbet med skolemegling i mange år og er samtidig involvert i Norsk Forum for Skolemegling. Til daglig arbeider hun sammen med […]

Episode 63: Sabona – konflikthåndtering kan læres

Episode 63: Sabona – konflikthåndtering kan læres

I denne episoden har jeg gleden av å snakke med pedagog, forfatter og konfliktarbeider Synøve Faldalen. Sammen med Åse Marie Faldalen, Vigdis R. Faldalen Thyholdt og Lars Thyholdt har hun skrevet boken Sabona – Jakten på de gode løsninger. Konflikthåndtering kan læres! I samtalen forteller Synøve mer om bakgrunnen for […]

Episode 49: En våken drøm om nærvær og stillhet i skolen

Episode 49: En våken drøm om nærvær og stillhet i skolen

I denne samtalen snakker jeg med journalist og forfatter Anna Bornstein fra Sverige. Hun er initiativtakeren bak Drømmen om det goda, et prosjekt som ønsker å bidra til positiv utvikling på de arenaene barn og ungdom oppholder seg til daglig. De benytter særlig fire metoder og de “är […]

Episode 47: Konflikter mellom barn og voksne – en mulighet til selvutvikling

Episode 47: Konflikter mellom barn og voksne – en mulighet til selvutvikling

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med Hans Holter Solhjell. Han driver sin egen virksomhet og samarbeider med blandt andre Jesper Juul gjennom FamLab. Virksomheten til Hans dreier seg mye rundt konfliktarbeid og da særlig med tanke på relasjonen mellom barn og voksne. I intervjuet […]

by × September 27, 2012 × 1 comment
Episode 46: Collaborative Problem Solving – working with explosive children

Episode 46: Collaborative Problem Solving – working with explosive children

In this episode I speak with Dr. Ross Greene, Associate Professor in the Department of Psychiatry at Harvard Medical School and the originator of the Collaborative Problem Solving method. He is also responsible for the not-for-profit organization Lives in the Balance and has written several books, one being […]

Episode 41: Aggresjon – det nye tabu?

Episode 41: Aggresjon – det nye tabu?

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med Jesper Juul som er internasjonalt anerkjent som forfatter, foredragsholder og familieterapaut og aktiv i mer en 15 land rundt om i verden. Siden 2007 har han vært leder for Family-Lab, en organisasjon som tilbyr seminar, foredrag, workshops og […

Episode 40: Envisioning a University for the Future

Episode 40: Envisioning a University for the Future

In this truly inspiring conversation I´m joined by Gaudenz Assenza, chair of the University for the Future Initiative, and Gary Hampson, senior researcher in the field of transformative higher education and transformative leadership. Both deeply care about regenerating higher education by embracing wisdom, deep vocation, dialogue and grand challenges. In the […]

Episode 39: Empati og relasjonskompetanse i møte med barn og unge

Episode 39: Empati og relasjonskompetanse i møte med barn og unge

I denne episoden har jeg gleden av intervjue psykolog Helle Jensen sammen med min venn Dorte Lunderskov. Helle Jensen har lenge arbeidet med relasjonskompetanse i møte med familier og skolevesenet. I episoden utdyper hun hva som ligger i relasjonskompetanse, hvorfor det er viktig og hvordan vi kan kultivere […]

Episode 25: Steps towards an Integral Education

Episode 25: Steps towards an Integral Education

In this episode I speak with Miriam Mason Martineau from Next Step Integral, an organization “dedicated to the advancement of human consciousness and to the integral embodiment of our human potential”. In our conversation we inquire into some of the possible links between integral perspectives and the field of education. Is […]

Episode 11: Barn og unge i balanse

Episode 11: Barn og unge i balanse

I denne episoden samtaler jeg med Anne Sælebakke. Hun forteller først om sin yrkesbakgrunn som fysioterapeut og lærer, før hun går inn på sin egen terapi- og undervisningspraksis. I dette arbeidet benytter hun blant annet komunikologi, kinesiologi og mindfulness i møte med klienter. Videre samtaler vi rundt distinksjonene væren og gjøren, der […]

Episode 4: Creating change through informal learning communities

Episode 4: Creating change through informal learning communities

In this fourth episode I speak with Vince Horn, co-founder of the popular podcastshow Buddhist Geeks. He’s also a teacher in the Insight Meditation Tradition, in addition to being an explorer of what he calls Pragmatic Dharma. Besides talking about geeky Buddhist stuff, we delve into the idea […]

Episode 2: Passion for Learning (part 2)

Episode 2: Passion for Learning (part 2)

In this second episode with Jonathan Reams we continue our discussion about transformational learning. We begin by exploring the challenges one meets when trying to create new ways of teaching in todays school system. Further on we discuss the different expectations for teachers and students, and how we can build institutions […]

Episode 1: Passion for Learning

Episode 1: Passion for Learning

In this first episode I speak to Associate Professor of Adult Learning and Counseling, Jonathan Reams. We discuss the concept of transformational learning and how this ties into integral thinking. Reams also shares his personal story of how he ended up i Trondheim, Norway. This is the first […]