Artikler

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av intervjuene på dette nettstedet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn egne bidrag. Det er også mulig å få publisert frittstående artikler som på forskjellig vis tematiserer personlig, relasjonell og samfunnsmessig utvikling. Les mer under Skriv

Erkjenn deg selv – minimer presset

Erkjenn deg selv – minimer presset

Unge i dag opplever et økende press om å være perfekt hele tiden, framstå som perfekte på sosiale medier og om å leve opp til uoppnåelige forventninger og idealer. I dagens samfunn stresser mange unge så mye at de gjør seg selv syke. Skal vi gi samfunnet skylden? Hva kan vi eventuelt gjøre som enkeltindivider for å prøve å motarbeide denne utviklingen?

by × March 2, 2017 × 0 comments
En helhetlig modell for bærekraftig transformasjon (del 5)

En helhetlig modell for bærekraftig transformasjon (del 5)

I denne artikkelserien har jeg vektlagt hvordan bærekraftige transformasjonsprosesser springer ut fra enkeltindividets evne til å gjennomføre konkrete og personlige handlinger i eget liv og i de nære omgivelsene (sone 1). Over tid vil enkeltindividets handlinger og endrede væremåte skape et ressonansfelt som med nødvendighet vil påvirke fellesskapet (sone 2) og helheten (sone 3).  I denne artikkelen vil jeg sette søkelys på en underliggende premiss for […]

En helhetlig modell for bærekraftig transformasjon (del 4)

En helhetlig modell for bærekraftig transformasjon (del 4)

I en serie med artikler forsøker jeg å argumentere for hvordan vi kan fremme bærekraftig transformasjon. Min antakelse er at det ligger noen grunnleggende prinsipper i bunn, prinsipper som gjør seg gjeldende (mer eller mindre) uavhengig av kontekst. Jeg har laget en modell som strukturerer virkeligheten i tre soner, henholdsvis det personlige, det lokale og det globale. Samme modell kan brukes i […]

En helhetlig modell for bærekraftig transformasjon (del 3)

En helhetlig modell for bærekraftig transformasjon (del 3)

Her kommer del 3 i en artikkelserie om hvordan vi kan arbeide med bærekraftige transformasjonsprosesser. I del 1 presenterete jeg en enkel modell med 3 soner; det personlige, det lokale og det globale. Disse tre sonene antyder at transformasjon med fordel kan forankres i sone 1 først, i hver enkelt persons daglige livsverden. I del 2 utdypet jeg modellens skalerbarhet. De […]

En helhetlig modell for bærekraftig transformasjon (del 2)

En helhetlig modell for bærekraftig transformasjon (del 2)

Her kommer del 2 i en serie med innlegg som utforsker hvordan vi kan arbeide med bærekraftige transformasjonsprosesser. I den foregående artikkelen presenterte jeg en enkel modell med 3 soner. Modellen rammesetter hvordan vi kan arbeide med endringsprosesser i hele spennet fra det personlige, via det lokale opp mot det globale. Essensen i første artikkel er at vi med fordel kan fokusere på sone […]

En helhetlig modell for bærekraftig transformasjon (del 1)

En helhetlig modell for bærekraftig transformasjon (del 1)

Her kommer første innlegg i en planlagt artikkelserie om bærekraftige transformasjonsprosesser. I teksten under presenteres en 3-delt modell, og i påfølgende artikler vil jeg forklare hvordan dette rammeverket kan brukes i helt konkrete sammenhenger. Akkurat hva jeg legger i begrepet bærekraftig transformasjon vil forhåpentligvis bli tydeligere etter hvert som artikkelserien utfolder seg.   Bærekraftig transformasjon er et begrep som kan tillegges en rekke forskjellige betydninger og nyanser. […]

Kunsten å skape ekte læringssituasjoner

Kunsten å skape ekte læringssituasjoner

De siste årene har jeg forsøkt å skape noen “landingsstriper” for fremtidens skole. Essensen i dette arbeidet handler om elevmedvirkning, selvorganiserende læring og det jeg i reportasjen over omtaler som “kunsten å skape ekte læringssituasjoner”. Lidenskapen for skoleutvikling går helt tilbake til min egen skolegang. Jeg var en av de sinte og frustrerte gutta som bedrev hærværk, skulket og motarbeidet […]

To nivåer av konflikt – livet danser mellom her og nå og der da

To nivåer av konflikt – livet danser mellom her og nå og der da

Har du noen ganger lagt merke til at enkelte personer eller situasjoner gjør deg ekstra opprørt? Har du følt deg fastlåst i konflikter, enten i parforhold eller med kollegaer på jobben? Opplever du uro og ubehag i nære relasjoner? Dette er i så fall helt vanlig! Konflikter er vanskelig, noe de færreste av oss har trening i å løse, og […]

Dialogprosesser som en viktig ingrediens i det transpolitiske samfunnet

Dialogprosesser som en viktig ingrediens i det transpolitiske samfunnet

I Trondheim har vi nylig gjennomført en 45 dager lang Klimafestival. Hver dag i opptakten til kommunevalget har frivillige arrangert aktiviteter som har tematisert hele spekterert av problemstillinger og muligheter hva gjelder bærekraftig utvikling. Mitt eget bidrag var et dialogseminar lørdag 12. september på Sosiologisk Poliklinikk med tittelen Et bærekraftig hjem. Sammen med Marius Korsnes, som til daglig jobber med ZEB-prosjektet på NTNU (Zero Emission Building), […]

Nils Christie vil bli dypt savnet (1928 – 2015)

Nils Christie vil bli dypt savnet (1928 – 2015)

Professor emeritus og kriminolog Nils Christie er død, han gikk bort 27. mai. Nils var en bauta i den norske samfunnsdebatten, blant annet som en av de ivrigste deltakerne i Alta-aksjonen, og mer nylig, som en frittenkende og kritisk stemme i forlengelse av terrorangrepene 22. juli 2011. Han er også kjent for sin liberale narkotikapolitikk og som en viktig initiativtaker til […]

Hvorfor bæredygtighed og  bæredygtig ledelse? Et systemisk syn på liv.

Hvorfor bæredygtighed og bæredygtig ledelse? Et systemisk syn på liv.

Steen Hildebrandt har vært gjest på podcastshowet Levevei™ to ganger, og vi har blitt godt kjent de siste årene gjennom min egen deltakelse på utdanningsforløpet Sustainable Co-Creation – Practicing Presencing. Det er derfor en glede for meg å kunne publisere en artikkel nylig skrevet av ham, en artikkel som blant annet er inspirert av den nye boken til Fritjof Capra og […]

by × May 28, 2015 × 1 comment
To which question is Integral the answer? A report from the IEC.

To which question is Integral the answer? A report from the IEC.

Editorial note: Below you can read an interesting report from the first European Integral Conference, written by Kristian Stålne from Sweden who participated in the event. I first connected with Kristian back in 2011 when I invited him as a guest on the podcast show together with Pelle Billing (see episode 23, Swedish/Norwegian language). They had published a paper in Integral […]

by × January 31, 2015 × 1 comment
Energy dynamics and personal resilience in relation to public communication

Energy dynamics and personal resilience in relation to public communication

As the editor of this website I can confidently claim that I’m in the business of public communication; over the last 3 years I’ve interviewed more than 120 people from 15 different countries and the website is accessed around 100 times a day. In the big scheme of things I suppose this makes it a rather small enterprise compared to many other podcast […]

Should the practice of Aikido cause pain?

Should the practice of Aikido cause pain?

Editorial note: A short while ago I had an inspiring conversation with Chris Mc Cormac from Ireland. The podcast episode was about our common interest in how the practice of Aikido can support healing and growth. Together with Mary Hoban, Chris Mc Cormac has developed a therapeutic approach that is based on the principles and practices of Aikido (Aikido Therapy). […]

by × October 20, 2013 × 6 comments
Mine første økologiske grønnsaker fra et andelslandbruk

Mine første økologiske grønnsaker fra et andelslandbruk

Tidligere i år intervjuet jeg Jolien Perotti som er primus motor for andelslandbruk i Norge. Podcastepisoden er en del av en pågående samtaleserie som heter Bærekraft i Skandinavia. Noen av spørsmålene vi tok opp der var hvordan “kan vi sikre trygg tilgang til sunn og god mat? Hvordan kan vi forbedre dialogen mellom produsenter og forbrukere?

Kommunane er vertskap for viktige samtalar

Kommunane er vertskap for viktige samtalar

skrevet av Halvard Dahle Lægreid som respons til intervjuet med Oddne Dahle Lægreid Korleis kunne politikken sett ut? spør James Alexander Arnfinsen og Oddne Dahle Lægreid i ein episode på podcastshowet Levevei™ 21. januar 2013.  Det er  eit viktig spørsmål for alle dei 428 kommunane i landet vårt. Dei er pålagt å involvere lokalsamfunnet i å forme framtida. Eg vil gjerne komme med nokre kommentarar til […]

by × March 21, 2013 × 0 comments