Kristianne Ervik Articles by: Kristianne Ervik

Raushetens tid og rommet for kritikk

Raushetens tid og rommet for kritikk

skrevet av Kristianne L. V. Ervik som respons til intervjuet med Kathrine Aspaas. Er det på tide å utfordre seg selv og andre til å være rausere? Hvordan er det mulig i organisasjoner? Eller aller mest – hvordan kan politikk og uenigheter utspille seg på en raus arena? Det er diskusjonstema når James Alexander Arnfinsen diskuterer Demokrati 2.0 med Kathrine Aspaas. Kathrine har skrevet boken Raushetens […]

by × June 20, 2013 × 1 comment