James Alexander Arnfinsen (redaktør) Articles by: James Alexander Arnfinsen (redaktør)

Episode 34: Ledelse + Yoga = Sant

Episode 34: Ledelse + Yoga = Sant

I denne episoden samtaler jeg med Øyvind Sørbrøden. Vi arbeidet sammen tidligere gjennom Center for Transformative Leadership og vi starter derfor samtalen med å utforske noen av de prinsippene og arbeidsmetodene som anvendes i denne sammenhengen. Her utforsker vi særlig verdien av å arbeide med indre […]

Episode 33: Presencing and the Art of Conversation

Episode 33: Presencing and the Art of Conversation

In this episode I am joined by Dr. Olen Gunnlaugson who is an Assistant Professor in Leadership and Organizational Development in the Department of Management at Laval University, Quebec, Canada. The conversation begins with Olen sharing his life story in terms of what inspired this work personally as […]

Episode 32: Er det å leve det samme som å bo?

Episode 32: Er det å leve det samme som å bo?

Tone Wasbak Melbye har valgt å leve uten fast bosted. Nylig skrev hun en kronikk i Aftenposten og i denne samtalen utforsker vi noen av de problemstillingene hun reiste der. Hva er årsaken til at de fleste av oss velger en lineær livsførsel? Hvilke forhold ved samfunnet holder […]

Episode 31: Mindfulness – en vei som leder til nuet

Episode 31: Mindfulness – en vei som leder til nuet

I denne samtalen utforskes meditasjonsformen mindfulness gjennom samtale med Andries J. Kroese, direktør for Scandinavian Centre for Awareness Training (SCAT). Han forteller først om sin bakgrunn som lege og kirurg og videre om hvordan han reiste til India i ung alder. Der traff han blant annet Krishnamurti som skulle få […]

Episode 30: A systems perspective on sustainable economics

Episode 30: A systems perspective on sustainable economics

In my conversation with Peter VictorPhd. , who´s a professor in environmental studies at York University in Canada, we engage in some of the pressing issues regarding economic growth and the hazardas effects perpetual growth has on our enviroment. Knowing that humans rely on the biosphere in multiple ways, how […]

Episode 29: Moving towards a steady state economy

Episode 29: Moving towards a steady state economy

In this episode I´m joined by the founding director of Center for the Advancement of the Steady State Economy (CASSE). Brian Czech explains some of the basic tenets of a ´steady state economy´ and how this relates to sustainability issues in general. We further discuss some of the barriers […]

Episode 28: Ost, bakteriekultur og samfunnsutvikling

Episode 28: Ost, bakteriekultur og samfunnsutvikling

I denne episoden samtaler jeg med osteprodusent Svein Håpnes. Han driver gårsysteriet Skånåliseter og i samtalen forteller han blant annet om hvordan ost kan produseres i tråd med naturens egne prosesser. Videre i samtalen utforsker vi hvordan osteproduksjon kan fungere som en metafor for samfunnsutvikling mer generelt. For […]

Episode 27: Konflikthåndtering som et alternativ til straff

Episode 27: Konflikthåndtering som et alternativ til straff

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med professor emeritus i kriminologi Nils Christie. Han blir av mange sett på som Konfliktrådets far og i intervjuet forteller han blant annet om fremveksten av konfliktarbeid i Norge. Han går også i dybden på hvilke positive effekter konfliktarbeid kan […]

Episode 26: How sharing your stuff can help build a community

Episode 26: How sharing your stuff can help build a community

In this episode I´m joined by Sam Stephens from London, England. Together with some friends he created Street Bank, an online tool that makes it easy to borrow and lend things you and your neighbours need. In our conversation he explains how the idea came about, how Street […]

Episode 25: Steps towards an Integral Education

Episode 25: Steps towards an Integral Education

In this episode I speak with Miriam Mason Martineau from Next Step Integral, an organization “dedicated to the advancement of human consciousness and to the integral embodiment of our human potential”. In our conversation we inquire into some of the possible links between integral perspectives and the field of education. Is […]

Episode 24: Occupy what?

Episode 24: Occupy what?

In this episode I´m joined by Adam Salem from Delawere, USA. He has taken part in the protests against what many see as widespread injustice embedded in global financial and governing systems. It´s a movement that literally and symbolically is trying to occupy Wall Street and Adam explains […]

Episode 23: Hva kan vi lære av Anders Behring Breivik?

Episode 23: Hva kan vi lære av Anders Behring Breivik?

I denne episoden samtaler jeg med Pelle Billing og Kristian Stålne fra Sverige. De fikk nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Integral Review der de går i dybden på Anders Behring Breivik og terrorhandlingene som fant sted 22. juli. Pelle Billing driver egen virksomhet og foreleser spesielt om […]

Episode 22: Hvordan gjøre generøsitet til en vane?

Episode 22: Hvordan gjøre generøsitet til en vane?

I denne episoden samtaler jeg med Matias Ignatius Nielsen i forbindelse med prosjektet HelpEveryDay.org, et initiativ der hensikten er å mobilisere titusenvis av mennesker til å gi et lite økonomisk bidrag hver dag. Matias forteller om hvordan ideen oppstod, hva som motiverer og driver prosjektet fremover, samt hvilke gleder […]

Episode 21: How art can be a doorway to heaven, hell and beyond

Episode 21: How art can be a doorway to heaven, hell and beyond

In the interview I speak with the violinist Miha Pogacnik on how classical music can be a way to unleash the creative potential lying dormant in individuals and organizations. He further addresses how music and art can be a tool for leaders wishing to create change in the world. Embedded […]

Episode 20: Why wake up the workplace?

Episode 20: Why wake up the workplace?

In this truly engaging conversation with Ewan Townhead, one of the people behind wakinguptheworkplace.com, we delve into how work and business can be a catalyst for transformation of consciousness. Ewan shares his own story before we explore why it makes sense to engage in the sector of business, especially if one […]

Episode 19: An integral approach to the creation of a sustainable future

Episode 19: An integral approach to the creation of a sustainable future

In this episode I speak with Professor Karen O´Brien from the Department of Sociology and Human Geography at Oslo University. Karen is influenced by the integral philosophy of Ken Wilber and works to apply different perspectives in researching and understanding the many facets of environmental change. She´s specifically interested […]

Episode 18: Hvordan bli en effektiv endringsagent? (del 3)

Episode 18: Hvordan bli en effektiv endringsagent? (del 3)

I denne siste delen av samtalen min med Thomas Jordan Phd. går vi inn på hvordan menneskers varierende bevissthetskapasitet kan spores i det språket man anvender. Videre forteller Thomas om sitt eget forskningsprosjekt, som handler om hvordan man kan skape et støttende stillas rundt endringsagenter; et godt arbeidsklima og […]

Episode 17: Hvordan bli en effektiv endringsagent? (del 2)

Episode 17: Hvordan bli en effektiv endringsagent? (del 2)

I denne episoden fortsetter jeg samtalen med Thomas Jordan rundt temaet medvetenhet (bevissthet på norsk), og hvordan forskjellige aspekter ved vår egen bevissthetskapasitet spiller inn på evnen til å skape positiv endring i samfunnet. Det poengteres at selv om en person har en høy grad av kompleksitetsmedvetenhet, kan […]

Episode 16: Hvordan bli en effektiv endringsagent? (del 1)

Episode 16: Hvordan bli en effektiv endringsagent? (del 1)

I denne episoden samtaler jeg med svensken Thomas Jordan, som i lengre tid har arbeidet med og forsket på medvetenhet, eller det vi på norsk beskriver som bevissthet (eventuelt awareness på engelsk). Interessen for medvetenhet settes i sammenheng med hva Thomas beskriver som ´wicked issues´, eller komplekse og […]

Episode 15: Kunsten å merke seg selv

Episode 15: Kunsten å merke seg selv

I forbindelse med et kursopphold på Vækstcenteret i Danmark hadde jeg en samtale med to som bor fast på senteret, nemlig Torunn Schei og Karsten Skipper. De er nylig blitt involvert i en organisasjon som heter Ung i Balanse, en forening for ungdom mellom 15 og 25 år. […]

Episode 14: Integral Theory and Geography (part 3)

Episode 14: Integral Theory and Geography (part 3)

In this final part of my conversation with geographer Dr. Brian Eddy, we explore both the challenges and opportunities in bringing integral perspectives into the world. Realizing that the world is complex and unpredictable, we must train ourselves to constantly learn and adapt to new circumstances. We discuss some of the challenges […]

Episode 13: Integral Theory and Geography (part 2)

Episode 13: Integral Theory and Geography (part 2)

In this second part of my conversation with geographer Dr. Brian Eddy, we explore the relationship between nomothetic and idiographic types of knowledge, and how much of our knowledge of the world is situated and contextualized. We discuss how enduring patterns of reality (nomothetic patterns or habits) manifest […]

Episode 12: Integral Theory and Geography (part 1)

Episode 12: Integral Theory and Geography (part 1)

In this episode I speak with geographer Dr. Brian Eddy. We are both interested in the work of American philosopher Ken Wilber, and in this first part we delve into some of the basic tenets of Integral Theory. Brian first gives a description of the four quadrants of the AQAL model and his […]

Episode 11: Barn og unge i balanse

Episode 11: Barn og unge i balanse

I denne episoden samtaler jeg med Anne Sælebakke. Hun forteller først om sin yrkesbakgrunn som fysioterapeut og lærer, før hun går inn på sin egen terapi- og undervisningspraksis. I dette arbeidet benytter hun blant annet komunikologi, kinesiologi og mindfulness i møte med klienter. Videre samtaler vi rundt distinksjonene væren og gjøren, der […]

Episode 10: Meditation practice from a Buddhist perspective

Episode 10: Meditation practice from a Buddhist perspective

In this 10th episode I´m joined by Gil Fronsdal, a Norwegian-American teacher in the Insight Meditation Tradition. First we lay out some themes in regards to meditation practice in general, before we delve into the particular nuances of the Buddhist tradition itself. This includes the practice of loving-kindness […]

Episode 9: Byutvikling i Trondheim – kjør debatt!

Episode 9: Byutvikling i Trondheim – kjør debatt!

I denne episoden snakker jeg med Jon Gunnes, ordførerkandidat for Venstre i Trondheim, og Arne Byrkjeflot, gruppeleder i Rødt og samtidig leder i lokallaget til LO i Trondheim. Det er snart kommunevalg og byutvikling er derfor et brennhett tema. I denne debatten går de nærmere inn på hvilke […]

Episode 8: Hva er egentlig tilstedeværelse?

Episode 8: Hva er egentlig tilstedeværelse?

I denne episoden snakker jeg med sosialantropolog Håkon Fyhn. Han har i flere år fundert på fenomenet tilstedeværelse og utforsket betydningen av dette gjennom trening i kampkunsten aikido. Han har også utforsket temaet fra et akademisk perspektiv, noe som har resultert i en doktoravhandling som han skal disputere […]