James Alexander Arnfinsen (redaktør) Articles by: James Alexander Arnfinsen (redaktør)

Episode 87: Våken hvile – en vei til nærvær, avspenning og empati

Episode 87: Våken hvile – en vei til nærvær, avspenning og empati

I denne episoden har jeg gleden av å nok en gang samtale med Jan Nevelius fra Sverige. Han er en internasjonalt høyt ettertraktet aikidolærer og jobber ellers med forskjellige former for behandling. Han underviser også ved Stockholms universitet, Karolinskas komplementärmedicinska utbildning, og holder […]

Episode 86: PISA – hva er det vi egentlig måler (og ikke måler)?

Episode 86: PISA – hva er det vi egentlig måler (og ikke måler)?

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med Professor Emeritus Svein Sjøberg. Han er blant annet tilknyttet Universitet i Oslo ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning og er høyaktuell i forbindelse med de pågående debattene som har oppstått i kjølvannet av den nye PISA-undersøkelsen. I intervjuet […]

Episode 85: Bearing witness to the killing and torture of children in Syria

Episode 85: Bearing witness to the killing and torture of children in Syria

In this episode I connect with Hana Salama who works for the Oxford Research Group based in London, UK. The organization is a leading independent think-tank that pioneers the idea of sustainable approaches to security as an alternative to violent global confrontation. The group recently published a report […]

Episode 84: Creating buildings and environments that support life

Episode 84: Creating buildings and environments that support life

In this episode I have the delight of connecting with Nikos Salingaros, who is a Professor in Mathematics, an Urbanist and Architectural Theorist. He is originally from Greece, but lives now in San Antonio, USA. Nikos Salingaros has for many years collaborated with Christopher Alexander and in our conversation […]

Episode 83: Zen i ledelse og arbeid – kunsten å skape mellomrom

Episode 83: Zen i ledelse og arbeid – kunsten å skape mellomrom

I denne utgaven av serien “Ledelse for fremtiden” har jeg gleden av å samtale med Erik Møller fra Oslo. Han driver firmaet Zen Leadership og har i mange år utforsket kontaktpunktene mellom meditasjonspraksis og arbeidslivet. Er det slik at målet med “business” alltid må være å tjene mest […]

by × September 28, 2013 × 1 comment
Episode 82: Aikido therapy – creating harmony inside and out

Episode 82: Aikido therapy – creating harmony inside and out

In this episode I have the delight of connecting with Chris Mc Cormac from Ireland. He is the co-founder of Aikido Therapy, a therapeutic approach designed as a complimentary health therapy response to addictions, relationship difficulties, stress management, anxiety, bereavement, conflict resolution and more. In our dialogue Chris tells […]

Mine første økologiske grønnsaker fra et andelslandbruk

Mine første økologiske grønnsaker fra et andelslandbruk

Tidligere i år intervjuet jeg Jolien Perotti som er primus motor for andelslandbruk i Norge. Podcastepisoden er en del av en pågående samtaleserie som heter Bærekraft i Skandinavia. Noen av spørsmålene vi tok opp der var hvordan “kan vi sikre trygg tilgang til sunn og god mat? Hvordan kan vi forbedre dialogen mellom produsenter og forbrukere?

Episode 81: Veien fra statsadministrasjon til samfunnsledelse

Episode 81: Veien fra statsadministrasjon til samfunnsledelse

I denne utgaven av serien “Demokrati 2.0” har jeg gleden av å samtale med statsviter og forfatter Dag Andersen fra Norge. Andersen var med i forrige episode der vi utforsket bevissthetstransformasjon og kulturutvikling. I denne episoden retter vi blikket mot den politiske scenen og ser på hva som skal […]

Episode 80: Bevisstgjøring som kilde til transformasjon

Episode 80: Bevisstgjøring som kilde til transformasjon

I denne utgaven av serien “Våkenhet og vennlighet” har jeg gleden av å samtale med statsviter og forfatter Dag Andersen fra Norge. I 2003 kom han med boken Det 5. trinn – veien til et nytt samfunn. Boken tematiserer bevissthetstransformasjon slik det forekommer blant individer og grupper. I […]

Episode 79: Gatekunst som en invitasjon til våkenhet og vennlighet

Episode 79: Gatekunst som en invitasjon til våkenhet og vennlighet

I denne utgaven av serien “Våkenhet og vennlighet” har jeg gleden av å samtale med Eskild Arntsen fra Norge. Han har skrevet en masteroppgave om gatekunst og har utforsket hvordan gatekunsten kan bidra til å utfordre etablerte samfunnsnormer. Eskild forstår gatekunst […]

Episode 78: When the past is present

Episode 78: When the past is present

In this episode I have delight of connecting with psychotherapist and author David Richo from California, USA. In our conversation we explore the different ways in which transference plays a part in our daily lives, especially in intimate relationships. Why is it that our experiences from early life […]

Episode 77: Mindfulness – en utfordrende levevei

Episode 77: Mindfulness – en utfordrende levevei

I denne utgaven av serien “Våkenhet og vennlighet” har jeg gleden av å samtale med Michael de Vibe. Han er lege og arbeider til daglig ved Kunnskapsenteret i Oslo, men er også leder for Norsk Forening for Oppmerksomt Nærvær (NFON). I samtalen utforsker vi nettopp nærværstrening, eller det […]

Episode 76: We plant trees, but why?

Episode 76: We plant trees, but why?

In this edition of the podcast series “Bærekraft i Skandinavia” (Sustainability in Scandinavia), I reach out into the world and connect with artist, writer, and filmmaker from the United States, Joseph Redwood-Martinez. He has recently made a full length documentary that explores a reforestation initiative in Haiti, namely Sadhana […]

Episode 75: Peak oil – krise, mulighet eller begge deler? (del 2)

Episode 75: Peak oil – krise, mulighet eller begge deler? (del 2)

Dette er andre del av en todelt episode i serien “Bærekraft i Skandinavia” og i denne delen fortsetter jeg samtalen med Anders Asphaug fra Norge (til venstre) og Kristian Stålne fra Sverige. Anders er skribent, samfunnsviter og jobber også som konfliktarbeider. Han er samtidig en av få i Norge som driver med […]

Episode 74: Skolemegling og verdien av gjenoprettende prosesser

Episode 74: Skolemegling og verdien av gjenoprettende prosesser

I denne utgaven av serien “Konflikt som utviklingsvei” har jeg gleden av å samtale med Kari Odden fra Oslo. Hun er blant annet megler i konfliktrådet, har jobbet med skolemegling i mange år og er samtidig involvert i Norsk Forum for Skolemegling. Til daglig arbeider hun sammen med […]

Episode 73: Peak oil – krise, mulighet eller begge deler? (del 1)

Episode 73: Peak oil – krise, mulighet eller begge deler? (del 1)

I denne utgaven av serien “Bærekraft i Skandinavia” har jeg gleden av å snakke med Anders Asphaug fra Norge (til venstre) og Kristian Stålne fra Sverige. Anders er skribent, samfunnsviter og jobber også som konfliktarbeider. Han er samtidig en av få i Norge som driver med focusing. Kristian […]

Episode 72: Er vi på vei mot en rausere politikk?

Episode 72: Er vi på vei mot en rausere politikk?

I denne utgaven av serien “Demokrati 2.0” har jeg gleden av å snakke med journalist og forfatter Kathrine Aspaas. Hun har nylig gitt ut boken Raushetens Tid og i samtalen utforsker vi forskjellige kontaktpunkter mellom bokens tematikk, demokrati og samfunnsledelse. Hvordan vil en rausere politikk kunne se ut? […]

Episode 71: Andelslandbruk – mat som viser bondens ansikt

Episode 71: Andelslandbruk – mat som viser bondens ansikt

I denne utgaven av serien “Bærekraft i Skandinavia” har jeg gleden av å snakke med Jolien Perotti, initiativtakeren bak det første andelslandbruket i Norge, nemlig Øverland Gård. I intervjuet går vi i dybden på hva dette konseptet går ut på og hvilke personlige og samfunnsmessige behov det dekker. […]

Episode 70: Eventyr som kilde til mening og livskraft

Episode 70: Eventyr som kilde til mening og livskraft

I denne utgaven av serien “Eksistens” har jeg gleden av å intervju psykolog og eventyrforteller Hilde Johanne Aafoss. Vi utforsker hvordan eventyr, fantasi, symbolikk og fortellerkunst kan åpne opp for menneskets søken etter mening og helhet. Hilde Johanne demonstrer hvordan kjente eventyrskikkelser og tema i bunn og grunn […]

Episode 69: Bæredyktig ledelse og kunsten “at samskabe”

Episode 69: Bæredyktig ledelse og kunsten “at samskabe”

I denne utgaven av serien “Ledelse for fremtiden” har jeg gleden av å snakke med Steen Hildebrandt fra Danmark, professer i organisations- og ledelsesteori ved Institut for Marketing og Organisation ved Aarhus Universitet. Han er også forfatter av en rekke bøker, deriblandt Bæredyktig Ledelse – Ledelse med hjertet. […]

Episode 68: Hva er journalistens rolle i et velfungerende demokrati?

Episode 68: Hva er journalistens rolle i et velfungerende demokrati?

I denne utgaven av serien “Demokrati 2.0” har jeg gleden av å snakke med journalist Ole Torp. Han har blant annet vært utenrikskorrespondent i Washington og Bejing og er i dag leder for debattprogrammet Aktuelt på NRK2. I starten av samtalen deler han sine egne erfaringer som debattleder og han […]

Episode 67: Mindfulness i Skandinavia 2013 – status, muligheter og utfordringer

Episode 67: Mindfulness i Skandinavia 2013 – status, muligheter og utfordringer

I denne utgaven av serien “Våkenhet og vennlighet” har jeg gleden av å samtale med lærer, fysioterapeut og psykoterapeut Anne Sælebakke. Anne er styremedlem i Norsk Forening for Oppmerksomt Nærvær (NFON) og det var hun som tok initiativet til den første nordiske konferansen om Mindfulness for Barn og Unge (som […]

Episode 66: Inngruppa som styrende prinsipp i et bærekraftig demokrati

Episode 66: Inngruppa som styrende prinsipp i et bærekraftig demokrati

I denne andre episoden i serien “Demokrati 2.0” har jeg gleden av å snakke med Terje Bongard som er medforfatter av boken Det biologiske mennesket. Bongard jobber til daglig som forsker ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og er en av to i Norge som har skrevet doktoravhandling […]

Episode 65: Teori U og kunsten “at holde rummet”

Episode 65: Teori U og kunsten “at holde rummet”

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med journalist, konsulent og forfatter Lone Belling fra Danmark. Hun har arbeidet med ledelse og organisasjonsutvikling i en årrekke og er en av de sentrale formidlerne av Teori U i Skandinavia. Hun har nylig gitt ut boken Teori U […]

Episode 64: MAJOBO – mat og jord der du bor

Episode 64: MAJOBO – mat og jord der du bor

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med Marianne Leisner som er agronom, hageterapaut og kursholder, og som til daglig arbeider i Gaia Arkitekter Tjøme. Hun er en av drivkreftene bak prosjektet MAJOBO som står for “mat og jord der du bor”. Prosjektet legger til rette […]

Episode 63: Sabona – konflikthåndtering kan læres

Episode 63: Sabona – konflikthåndtering kan læres

I denne episoden har jeg gleden av å snakke med pedagog, forfatter og konfliktarbeider Synøve Faldalen. Sammen med Åse Marie Faldalen, Vigdis R. Faldalen Thyholdt og Lars Thyholdt har hun skrevet boken Sabona – Jakten på de gode løsninger. Konflikthåndtering kan læres! I samtalen forteller Synøve mer om bakgrunnen for […]

Episode 62: Demokrati 2.0 – på vei mot nye former for samfunnsledelse

Episode 62: Demokrati 2.0 – på vei mot nye former for samfunnsledelse

Denne episoden med Oddne Dahle Lægreid representerer startskuddet for en helt ny samtaleserie på dette nettstedet. Serien heter “Demokrati 2.0” og hensikten med serien er blant annet å utforske muligheter og begrensninger innenfor dagens politiske landsskap samt utforske nye demokratiske styringsformer som kan møte de lokale, regionale og globale […]