Anders B. Asphaug Articles by: Anders B. Asphaug

Om selvutvikling og feil

Om selvutvikling og feil

Selvutvikling, det å “jobbe med seg selv,” synes å innebære at noe er feil med oss. Samtidig blir vi også fortalt at det er viktig med selvaksept. Det virker ikke som om det henger sammen: på den ene siden skal vi akseptere oss selv, på den andre skal vi utvikle oss selv. I denne artikkelen vil jeg se litt på dette, og […]

by × October 1, 2014 × 0 comments