Episode 127: Angst, helingsprosesser og veien til et rikere liv

Tore KvalI denne episoden har jeg gleden av å nok en gang samtale med Tore Kval fra Norge. Han jobber til daglig med systemiske oppstillinger, en metode som gjør det mulige å arbeide med traumer og frigjøring av ens eget livspotensial. I de to foregående episodene gikk vi grundig gjennom dette arbeidet, så er du interessert i å lære mer om systemiske oppstillinger vil jeg anbefale deg å starte der. I denne episoden tar vi utgangspunkt i fenomenet angst, noe vi begge har rikelig erfaring med. Hvordan kan vi forstå angst og det som trigger angst? Hvordan kan vi forholde oss til hverdagsangst og de mere intense formene for panikkangst? Og sist men ikke minst, hvordan kan vi jobbe med årsakene til angst slik at vi evner å leve med mer kjærlighet og frihet? Ettersom jeg selv arbeider som lærer utforsker vi også hvordan skolen kan arbeide med barn og unge med tanke på angstproblematikk. Vi tar opp en del av utfordringene som oppstår i det vi forsøker å nærme oss familiessytemers sår og traumer, og vi utforsker hvordan media kan bidra positivt når det gjelder å sette angst og andre former for psykiske lidelser på dagsorden (jf. NRK-serien Jeg mot meg). Del gjerne egne tanker og refleksjoner i kommentarfeltet under.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:
Tore Kval, egen nettside
Tidligere intervjuer med Tore Kval her på levevei.no
Jeg mot meg, serie på NRK
Energy dynamics and personal resilience in relation to public communication“, artikkel skrevet av James Alexander Arnfinsen, henvist til i podcasten over.

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.
 • James Arnfinsen

  HADDE ANGST FOR Å SNAKKE MED FOLK – MÅTTE SELV TA KONTAKT MED PSYKOLOG, artikkel fra NRK.no med Malin Nesvoll Vangsnes (26) fra NRK-serien Jeg mot meg:

  – Jeg synes det er rart at du får hjelp når kroppen er syk, men når det er psykisk må du klare alt selv. Det er vanskelig å skaffe hjelp – det krever at man er frisk nok og har nok ressurser for å klare det, sier Vangsnes.

  (Mis)bruk av legemidler:

  – Det er en bekymringsfull tendens at utskrivningen av legemidler øker, vi ser det som et symptom på at behandlingstilbudet er for dårlig. Når det gjelder psykiske lidelser er samtaleterapi ofte et bedre alternativ enn å medisinere. Man kan ikke endre seg ved å spise piller, det krever en aktiv prosess for å bli bedre, sier han.
  http://www.nrk.no/livsstil/xl/hadde-angst-for-a-snakke-med-folk—matte-selv-ta-kontakt-med-psykolog-1.12902936

 • James Arnfinsen

  Herlig samtale med psykolog Peder Kjøs i radioprogrammet Salongen på NRK Radio. Han er blant annet opptatt av å “åpne terapirrommet”. Jeg synes dette er spennende saker, også noe Tore og jeg snakket om i podcasten over!
  https://radio.nrk.no/serie/salongen/MKTR02010016/20-05-2016#t=33s