Dialogprosesser som en viktig ingrediens i det transpolitiske samfunnet

klimafI Trondheim har vi nylig gjennomført en 45 dager lang Klimafestival. Hver dag i opptakten til kommunevalget har frivillige arrangert aktiviteter som har tematisert hele spekterert av problemstillinger og muligheter hva gjelder bærekraftig utvikling. Mitt eget bidrag var et dialogseminar lørdag 12. september på Sosiologisk Poliklinikk med tittelen Et bærekraftig hjem. Sammen med Marius Korsnes, som til daglig jobber med ZEB-prosjektet på NTNU (Zero Emission Building), og Manuela Panzacchi, som er forsker ved NINA, inviterte vi medborgere til å utforske hva som skal til for å få flere trøndere til å leve bærekraftig – der de bor.

Første del av seminaret var viet tre innlegg. Per Frost fra Malvik fortalte om Malvikbakk Økologiske Andelshage i Revdalen, og la vekt på en del av de utfordringene som står i veien for å realisere denne ideen. Cathrine Rønningen og Haakon Haanes fra Nøysom Arkitekter fortalte om eksperimentboligprosjektet på Svartlamoen der 5 familier skal bygge sine egne hus. Til slutt fikk sosialantropolog Håkon Fyhn satt søkelyset på noen av utfordringene knyttet til dokumentasjonsbehovet som oppstår i sammenheng med politiske klimatiltak.

Seminarets primære bidragsytere var vel og merke publikum! Etter pausen fasiliterte vi en dialogprosess der alle som var tilstede fikk anledning til å bidra med egne ideer. Hensikten med seminaret var å understøtte det vi innenfor Art of Hosting omtaler som “collaborative leadership”. Løsningene på dagens utfordringer ligger ikke hos enkeltpersoner, men må med nødvendighet samskapes og springe ut fra den kontaktflaten som oppstår når engasjerte borgerer møtes for å diskutere noe som oppleves som meningsfullt – for dem. Denne dagen kjørte vi en såkalt “Verdenscafe” der deltakerne fikk anledning til å sirkulere mellom 4 bord som hver hadde et unikt spørsmål:

 • Hva er et bærekraftig hjem?
 • Hva kan vi gjøre for å sette fart i økosamfunnbevegelsen?
 • Hvordan inkludere folkelig engasjement og grasrotbevegelser inn i de større politiske prosessene?
 • Hva er det som begrenser eller holder oss tilbake fra å få til mer bærekraftige boligløsninger?

På hvert bord satt en “bordvert” som støttet deltakerne i holde fokus og som til slutt la frem en essens av hva gruppene kom frem til. For mer om denne måten å arbeide på se videoen under:

Dialogarbeid har opptatt meg i lang tid. Podcastshowet på denne nettsiden har i så måte vært en pågående utforskning av dialogens kraft. I podcastsamtalene har jeg stadig fått øve meg på viktige prinsipper for dialog. Her er noe av det jeg har oppdaget gjennom årenes løp:

 • hvordan nærvær (eller mangel på sådan) påvirker møtet med et annet menneske
 • viktigheten av å kunne gi slipp på egne forestillinger slik at man blir i stand til å åpne seg for det ukjente
 • bevissthet om når det er formålstjenelig å være standhaftig
 • evnen til å merke hvorfra spørsmål og ytringer oppstår, enten det er fra ens eget “ego-system” eller fra “vi-feltet” som noen ganger oppstår i kontakt med andre
 • evnen til å merke forskjellige lag med filter og terskler som begrenser dialogen, f.eks. skepsis, kynisme og frykt

Dialog og samstemthet er sjeldent tilstede i den formelle valgkampen. Det ligger kanskje i sakens natur og det er interessant å merke seg at ordet debatt kommer fra det franske debatre som betyr å “å slå ned”. Journalistene og programlederne legger også opp til “dueller” og dagen derpå snakkes det alltid om hvem som “vant” eller “tapte” det politiske “slaget”! Det slår meg også hvor mye stress som oppstår i debattene, særlig blant de yngre politikerne som kanskje ikke er vant til hardkjøret. Problemet med stress er at det bidrar til å aktivere det grunnleggende “kamp-frys-flukt systemet” i hjernen og skrur samtidig av evnen til empati.

Vi sitter åpenbart fast i fortidens mønster! For noen år siden samtalet jeg med Oddne Dahle Lahgreid om dette temaet i relasjon til politikk: Demokrati 2.0 – på vei mot nye former for samfunnsledelse. Denne podcasten ble startskuddet på en serie med dialoger som alle omhandler demokratiutvikling. Det var forøvrig Oddne som introduserte meg til Art of Hosting i forbindelse med et 3-dagers kurs han var med å arrangere i 2012 sammen med Toke Møller. Min opplevelse er at dialogprosessene som praktiseres og utvikles innenfor dette miljøet (og andre tilsvarende miljøer) kan være svært viktige med tanke på de enorme politiske utfordringene vi står ovenfor, lokalt, nasjonalt og globalt.

Fremtidens demokrati er kanskje transpolitisk? I dag er det kommunevalg og ett av premissene for valget er naturligvis at vi skal stemme på ett parti og enkeltrepresentanter. Men hva om løsningene ikke ligger i et enkelt parti? Kan det hende at fremtidens styringsformer i større grad vil basere seg på modeller som overskrider det partipolitiske systemet? Jeg tror det. På samme måte som et individ kan gå fra å være sine tanker, følelser og verdier til å oppdage at det kan være en bærer av disse tankene, følelsene og verdiene, så tror jeg vi vil se en tilsvarende utvikling på et kollektivt nivå innenfor politikken. I dag er partiene den politikken de fører, men i fremtiden er partiene kanskje mer å forstå som ansvarsfulle holdere for de forskjellige perspektivene som trengs for å se det hele bildet. Hva tror du?

Dersom du har noen egne synspunkter på dette temaet inviterer jeg deg til å bidra i kommentarfeltet under. Du kan også sende inn et skriftlig bidrag og få det publisert på denne nettsiden.

This slideshow requires JavaScript.

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.
 • http://permaliv.blogspot.no/ Øyvind Holmstad

  Dette gleder jeg meg til å lytte til ved anledning, da jeg selv har store ambisjoner for Skreia: http://blog.p2pfoundation.net/a-lost-opportunity-for-skreia-a-letter-to-ross-chapin/2015/07/22

  Hva som allikevel skremmer meg gang på gang med disse velmente arkitektene er at de er så indoktrinerte av modernistiske typologier. Derfor har vi etter min mening enda ikke et eneste vellykket økososialt boprosjekt i Norge. Skal man få til dette må arven eller hva jeg vil kalle byrden etter 100 år med modernistisk ideologi, vrakes.

  Salingaros publiserer nå en 10-delers essayserie med tittel “Biophilia and Healing Environments”.

  Her er første del: http://www.metropolismag.com/Point-of-View/August-2015/Why-We-Should-Be-Living-in-Living-Houses/

  Min plan for Skreia er forresten å etablere landets første lommelandsby, hvor man bygger opp en økolandsby bestående av flere lommenabolag designet etter Ross Chapins design-nøkler for lommenabolaget.

 • James Arnfinsen

  I den daglige lokalpolitikken er det heldighvis mye mer samarbeid, også på tvers av partiene og den rød/blå aksen. I Trondheim blir det nå en allianse bestående av Ap, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Pensjonistpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Det blir spennende å se hvordan en så bred politisk plattform vil fungere over tid. Mer på fra NRK (16.09.15): http://www.nrk.no/trondelag/dette-er-otterviks-nye-allianse-1.12557654

 • Lillian

  Det er spennende å lese bakgrunnen for dialogseminaret. Takk for linkene og refleksjonene, det er nyttig selv om jeg ikke kunne være med denne gangen. Ble det gjort noe oppsummerende arbeid av dialogseminaret som kan deles?

  • James Arnfinsen

   Ja, vi har samlet notater fra alle diskusjonene i en Dropbox-folder. Tanken er å bearbeide det litt og skrive et notat, en kronikk eller lignende. Send meg en epost så kan jeg eventuelt involvere deg/dele det vi har. Kult at du er interessert!

 • James Arnfinsen

  He er en fersk artikkel fra framtida.no (08.12.15)med et portrettintervju av Marius Korsnes. Konteksten er klimatoppmøtet i Paris der han deltar sammen med andre fra Norge:

  – Det som har gjort mest inntrykk hittil er måten fleire har framstilt Noreg på i forhandlingsprosessen. Noreg fekk blant anna Dagens fossil-prisen, på grunn av ein veldig slepphendt handtering av menneskerettane si plassering i klimaavtalen, seier Marius Støylen Korsnes frå Kvamsøy i Sande

  http://framtida.no/articles/gjer-inntrykk-korleis-noreg-blir-framstilt?fb_action_ids=10156264420910570&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.VmaVxGdXQyE.like#.Vmk0MkrhC71