Nils Christie vil bli dypt savnet (1928 – 2015)

Nils Christie

Nils Christie da jeg traff ham sommeren 2014

Professor emeritus og kriminolog Nils Christie er død, han gikk bort 27. mai. Nils var en bauta i den norske samfunnsdebatten, blant annet som en av de ivrigste deltakerne i Alta-aksjonen, og mer nylig, som en frittenkende og kritisk stemme i forlengelse av terrorangrepene 22. juli 2011. Han er også kjent for sin liberale narkotikapolitikk og som en viktig initiativtaker til utviklingen av konfliktråd, både i Norge og i utlandet.

Jeg er selv mekler i Konfliktrådet i Sør-Trøndelag, og ved to anlendinger fikk jeg muligheten til å samtale med Nils. Første gang var i januar 2012, over telefon, og det ble en noe kort samtale ettersom han skulle ut på ski. Han var 84 år gammel da! Uansett, i løpet av en liten halvtime fikk han presentert sitt grunnsyn på kriminalitet og hvordan krenkelser og skader kan gjennoprettes – uten bruk av straff! Du kan lytte til hele samtalen her: Episode 27: Konflikthåndtering som et alternativ til straff.

Vårt andre møte var ansikt til ansikt, da jeg møtte ham i Oslo sommeren 2014 på kontoret han disponerte ved St. Olavs Plass. Han kom syklende på sin nye el-sykkel og jeg husker tydelig hvordan jeg ble overrasket da jeg så ham; han fremstod som høyere og mer ruvende enn jeg hadde sett for meg, og samtidig veldig forsiktig og ydmyk i sin fremtoning.

Vi satt sammen i 2 timer og samtalet om utviklingen av konfliktrådene i Norge. Nils hadde kommet med utspill og kritikk i forlengelse av de nye arbeidsoppgavene konfliktrådene hadde fått tildelt de siste årene. Han var bekymret for at konfliktrådene skulle bli sugd opp av strafferettssystemet, og at de grunnleggende verdiene som ligger til grunn for konflikthåndtering skulle forringes. Du kan høre en times redigert utgave av samtalen vår her: Episode 101: Å kunne møtes i nærhet er menneskeverdets arnestad.

Det ligger forøvrig en rekke notiser og artikler på nett i forlengelse av Nils’ bortgang:

Nils Christie var en bauta | Dagsavisen
Nils Christie var en bauta i norsk ruspolitikk. Han turte å si myndighetene og folk flest imot. Det sier Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Den fredeligste fighter i Norden er død | Politiken
Nils Christie var en af de få, der kunne vise, hvordan man kan gøre verden til et bedre sted. Man kan bare gøre det, mennesker altid har gjort: sætte sig ned og snakke sammen.

Nils Christie død: – En bauta er borte | VG
Nils Christie var en av Norges fremste professorer innenfor kriminologi og sosiologi. Denne uken døde han, 87 år gammel.

Nils Christie vil bli dypt savnet | Konfliktrådet
Nils Christies forfatterskap og i særdeleshet artikkelen «Konflikt som eiendom» (1976) var utgangspunktet og selve grunnlaget for opprettelsen av konfliktrådsordningen. Idéene hans ble raskt til praksis.

Professor Nils Christie er død | Utdanningsnytt
Nils Christie ble 87 år. Han var en engasjert samfunnsforsker og nestor i norsk kriminologi. Han er blant annet kjent for boka «Hvis skolen ikke fantes»

Lillevolden: Alltid overrasket meg hvor provosert folk kunne bli av Nils Christie | VG
Aktivist Stein Lillevolden møtte Nils Christie da han satt inne. Her skriver Lillevolden om møtet med professoren som døde denne uken 87 år gammel.

Professor Nils Christie er død | Information
Norges store foregangsmand i spørgsmål om forbrydelse og straf, kriminologen Nils Christie, er død.

Nils Christie – in memoriam | Policy Options
It’s not every day that the death of an elderly Norwegian hits like a thunderbolt in Canada and around the world.  But the death of Nils Christie on May 27, 2015 is such a day.  A global leader in criminology, and one of the most compassionate people ever to walk with us.

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.