Episode 98: Virkeligheten har det helt fint med eller uten dine tanker

ivanI denne episoden har jeg gleden av a samtale med en av mine medstudenter på den treårige utdannelsen Sustainable Co-Creation – Practicing Presencing. Ivan Fruergaard kommer fra Danmark og har i en årekke arbeidet med lederutvikling, coaching og forskjellige tilganger til nærvær og mindfulness. I denne sammenhengen har han også skrevet to bøker, hvorav den ene ligger til grunn for vår samtale (Lykken skabes indefra, Lemuel Books). I starten knytter vi bokens tema opp mot intensjonen med utdannelsen vi begge går på. Hva er det vi egentlig er i gang med og på hvilke måter vil økt nærvær, aksept og kjærlighet kunne spille positivt inn på vår egen utvikling, såvel som den globale? Et viktig poeng her er at vi stadig søker etter lykke i det ytre, i det som er forgjengelig. Hva skjer om vi prøver å stoppe opp og lar være å endre på noe som helst, det være seg våre kollegaer, eller venner, vår økonomi eller jobb, men også våre egne tanker og følelser som kommer og går øyeblikk til øyeblikk? Hva skjer når vi gir slipp og lar det hele være akkurat slik det er? Denne muligheten er på mange måter enkel, men samtidig vanskelig å forankre i sitt eget liv. Så hvordan kan vi forholde oss til dette paradokset?

(15:25) Vi kommer deretter inn på utgangspunktet for boken og hvordan Ivans eget liv inspirerte ham til å utforske hvordan lykken kan skapes innenfra. Selv om Ivan søkte meget i det indre, f.eks. gjennom reiser i India og opphold i buddhistiske templer, så oppdaget han etter hvert at han på mange måter satt fast i det samme sporet som sin far, en mann som aldri stoppet opp og som en dag takket for seg ved å ta sitt eget liv. Selv den eksistensielle søken etter indre lykke og mening i tilværelsen kan bli et jag, et slags press, så hvordan forholder vi oss til dette? Hvordan kan vi leve meningsfullt i kontakt med oss selv, i kontakt med andre og i en naturlig samsving med det verden trenger, uten at det blir en prestasjon?

(25:25) En nøkkel til nærvær, tilfredshet og aksept synes å være evnen til å kunne observere sine egne tanker og følelser. Her er det ikke snakk om at man skal være avsondret fra seg selv og livet, men at man har evnen til bevisst iaktagelse slik at det skapes en indre romslighet for alt som kommer og går øyeblikk til øyeblikk. Ivan poengterer også hvordan dette handler om å invitere inn stillheten slik at iaktageren kan få mulighet til å tre frem. Ivan peker også på hvordan dette henger sammen med opplevelsen av tilhørighet til andre mennesker og naturen.

Bok av Ivan Fruergaard

Bok av Ivan Fruergaard

(33:45) Videre kommer vi inn på noen av årsakene til hvorfor det kan være så vanskelig å stoppe opp, for hva er det som skjer når vi faktisk blir stille eller skrur av alle kildene til støy som omgir oss i hverdagen? I forlengelse av dette kommer vi inn på muligheten til å “la mudderet falle til ro” slik at vi blir i stand til å handle fra et mer åpent og lyttende sted. Dette er jo nettopp noe av essensen ved den kapasitetsbyggende treningen vi begge er i gang med på utdannelsen nevnt over, så hvorfor er dette så viktig, også med tanke på alt som skjer på et globalt plan? Ivan peker på hvordan det å stoppe opp og gi slipp helt spontant kan frembringe vennlighet og gode livsvalg. Kan det være slik at når vi er våken og i kontakt med oss selv, så tar vi også de rette beslutningene uten anstrengelse? Hvis så, hvordan kan dette prinsippet overføres til det politiske og globale planet? Eller kan det virkelig det?

(45:50) Mot slutten spør jeg Ivan hvilke tanker han har om sitt eget liv for årene som kommer. Hva er viktig for ham og hva ønsker han å bidra med? Hvilken levevei skal han velge? Jeg deler også noen tanker om min egen prosess, og veien videre for podcastshowet og nettsiden levevei.no.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:
Ivan Fruergaard, egen nettside
Sustainable Co-Creation, utdannelsen i Danmark
Lykken skabes indefra
, Lemuel Books

 

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.
  • James Arnfinsen

    I dag fikk jeg vite at Ivan Fruergaard sovnet inn etter lengre tids sykeleie og en kamp mot lungekreft. Jeg minnes med glede de samtalene jeg hadde med ham ansikt til ansikt, og ikke minst den gangen vi samtalet i forbindelse med podcasten over. Mine tanker går nå først og fremst til hans familie som nå står uten en mann og far. Hvil i fred kjære Ivan, og takk for det du gav.