Episode 100: ACT – aksept og verdibasert handling som kilder til livsmestring

dorte lunderskovI denne jubileumsepisoden har jeg gleden av å samtale med min gode venn Dorte Lunderskov. Hun kommer fra Danmark og er utdannet psykolog fra København Universitet. Hun har også en bachelor i teologi fra Århus Universitet, etterutdanning i sjelesorg og den eksistensielle samtale, og mer nylig, en videreutdannelse innenfor Acceptance and Commitment Therapy. Her har hun blant annet hospitert hos en av grunnleggerne i ACT, Kirk D. Strosahl i USA.

(04:10) I begynnelsen av samtalen forteller Dorte litt om sin egen utviklingsvei, der hun blant annet trekker frem sitt møte med MPF., Cand. Theol. Bent Falk. Fra ham lærte hun noe som skulle gå som en rød tråd gjennom både hennes personlige og profesjonelle liv, impulsen om å akseptere at det er, som det er. En slik aksepterende holdning er et godt utgangspunkt for en mere bevisst navigering gjennom livet og kanskje til og med en forutsetning dersom vi ønsker å leve i samsving med våre egne verdier? Samtidig, det er normalt at vi graver oss ned i tilværelsens lort, mister oss selv og faller helt ut av kurs, så hvordan forholder vi oss til dette? Hvordan kan vi møte oss selv og verden når det hele er vondt og vanskelig?

(10:00) Dorte poengterer at denne tilbøyligheten til å falle ut av kurs, samt tendensen til å nettopp ikke akseptere tilværelsen og sitt eget liv slik det er, tross alt er noe fellesmenneskelig. Det er faktisk en biologisk og evolusjonær disposisjon som vi alle bærer med oss. Menneskets hjerne er konstruert og trenet for å oppdage farer og det er tross alt denne tilbøyligheten som reddet våre forfedre fra sultne tigre! Men hvordan fungerer de såkalte “fight or flight”-responser for oss i dag? Er det fremdeles fordelaktig for det moderne mennesket å basere sin livsutfoldelse på dette gamle og nedarvede mønsteret? I alle tilfeller, er det noe vi kan gjøre for å overskride disse begrensningene? (16:00) Dorte demonstrerer med all tydelighet hvor lett det er å trigge dette gamle mønsteret, så igjen blir spørsmålet, hvordan kan vi forholde oss til oss selv når vi vet at vi har en sterk tendens mot nettopp å ikke reagere med aksept!?

(21:40) I forlengelse av den overnevnte konstatering, hvordan kan vi så bringe en slik forståelse inn i kontakt med andre mennesker? Hvordan kan for eksempel en psykolog applisere denne innsikten i møte med sine klienter? Mennesker som søker hjelp vil naturligvis ofte være i en situasjon der noe skaper lidelse, og da er det samtidig naturlig at det samme mennesket ønsker hjelp til å få fjernet det som skaper lidelse. Man vil simpelthen bare fikse problemet! Men kan det da hende at vi bommer på målet, at vi rett og slett skaper mer lidelse for oss selv og glemmer at det ikke nødvendigvis handler om at noe skal fikses? Så igjen, hvordan spiller aksepten inn og hvordan kan vi møte både oss selv og andre slik at aksepten kan få litt mer fotfeste?

(40:00) Deretter går vi inn på temaet angst samt en presisering av forskjellen mellom frykt og angst. Dorte forklarer hvorfor disse følelsestilstandene oppstår og peker på hvordan man kan forholde seg til seg selv når angsten dominerer. Dorte poengterer at hovedproblemet som oppstår i sammenheng med angst er at mennesker forsøker å unngå angsten, og videre, at lidelsen oppstår når angsten begynner å styre livet. Tenk om vi var i stand til å bruke all den energien som går med til å beskytte mot angsten i retning av noe som var viktig for oss, noe livgivende?

(53:10) Jeg kommer så med en kort oppsummering av samtalen så langt og Dorte går over noe av det samme territoriet ved hjelp av et par metaforer som gjør det hele mer tydelig. Poenget er at vi må oppdage hvordan vi til stadighet tar våre tanker helt bokstavelig i stedet for å observere dem for hva de er – kun tanker! Er det mulig å oppdage at vi rent faktisk kan eie våre tanker i stedet for at det er våre tanker som eier oss?

(1:09:30) Vi kommer så inn på “commitment” aspektet ved Acceptance and Commitment Therapy og ser det hele i sammenheng med den voksende interessen for mindfulness generelt. Hvilken rolle spiller ACT i denne sammenhengen og hvilke nyanseringer og innsikter kan denne bestemte terapiformen bidra til? Og enda viktigere, er det slik at kun de som er “psykisk syke” kan dra fordel av de perspektiver, øvelser og holdninger til livet som ACT representerer? Dorte poengterer at mye av den lidelsen som oppstår hos mennesker kommer i forlengelse av antakelsen om at man er isolert – “at det kun er meg det er noe galt med”. Så hvordan kan ACT belyse noe av det allmennmenneskelige som skaper både lidelse og glede når vi beveger oss gjennom livet?

(1:22:30) Mot slutten utforsker vi koblingene mellom våkenhet og vennlighet, eller hvordan evnen til oppmerksomhet og aksept er uløselig knyttet til både “self compassion” og vennlighet uttad, altså empati for andre. Dorte avslutter med å dele noen erfaringer fra hennes samarbeid med to av grunnelggerne i ACT, allerede nevnte Kirk D. Strosahl og Kelly Wilson. Førstnevnte har poengtert at det er aldri menneskene som er håpløse, det er kun strategiene som er håpløse, og fra Kelly Wilson bringer Dorte videre et mantra som peker på at det er mulig å gå ut å leke både på gode og dårlige dager.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Dorte Lunderskov

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.