Episode 89: Meditasjon og oppvåkning fra et kristent perspektiv

thor magneI denne episoden har jeg gleden av å samtale med sykehusprest Tor Magne Handeland, som til daglig jobber ved Vestre Viken HF, Drammen sykehus. Han har i mange år vært opptatt av den kontemplative og erfaringsbaserte tilgangen til kristen tro og i denne samtalen går vi i dybden på hva dette innebærer. Hva er koblingene mellom mindfulness og tilsvarende meditative impulser i den kristne tradisjonen? Hvordan kan alvorlig sykdom og nærhet til døden hjelpe oss til å “våkne opp”? Og hva med julen, hvordan kan vi finne inspirasjon til å våkne opp i de historiene som omkranser oss i juletida? Her berører vi blant annet det universielle budskapet som ligger innbakt i julefortellingene, om jomfrufødsel, og ikke minst i fortellingen om personen Jesus. I den sammenhengen poengterer Handeland hvor viktig det er å forstå at fortellingene ble til i en bestemt tid og på et bestemt sted, blant mennesker som vår godt kjent med språkdrakten og symbolene som ble brukt den gangen, mens de samme fortellingene kan virke fremmedgjørende i dag. Kan det være at fortellingene, og måten de blir fortalt på i dag, dermed tilslører det egentlige budskapet? Videre i samtalen bringer vi inn essensen fra integral teori, nemlig perspektivforståelse (jf. Ken Wilber, Terry Patten m.fl). Virkeligheten synes å fremkomme gjennom tre grunnleggende perspektiver; første-, andre- og tredjepersonsperspektiv, eller gjennom det vi også kan beskrive som subjektive, intersubjektive og objektive “linser”. Hvordan kan vi da forstå det guddommelige i lys av disse tre distinksjonen? Her er det kanskje særlig interessant å reflektere rundt hvordan vi kan forene det mer objektive og vitenskapelige tredjepersonsperspektivet med de to andre. Handeland deler også noen synspunkter rundt hva som er det dominerende perspektivet i den norske kirken, og han peker på noen utfordringer som kan oppstå dersom man forsøker å bringe inn nye impulser.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:
Tor Magne Handeland
Three faces of Spirit, artikkel skrevet av Terry Patten (som forøvrig var gjest i episode 57)

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (33) er lærer og arbeider ved Åsvang Skole i Trondheim. Han har i tillegg en variert opplæring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. I fritiden trener og instruerer han aikido. Han er oppvokst i Oslo, men har studert og arbeidet i Trondheim siden 2005. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (33) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in primary school. In his free time he practices Aikido, a Japanese martial art that in it´s essence is about creating a healing relationship towards oneself and others. James lives in Trondheim, Norway.