Mine første økologiske grønnsaker fra et andelslandbruk

JolienTidligere i år intervjuet jeg Jolien Perotti (bildet) som er primus motor for andelslandbruk i Norge. Podcastepisoden er en del av en pågående samtaleserie som heter Bærekraft i Skandinavia.

Redaksjonell notis! Gjør oppmerksom på at skribenten på nåværende tidspunkt ikke er medlem i andelslaget (av praktiske årsaker). Satser på å bli med igjen ved et senere tidspunkt, eventuelt i tilsvarende inititiativ andre steder. Sist oppdatert 20.09.2014. 

Noen av spørsmålene vi tok opp der var hvordan “kan vi sikre trygg tilgang til sunn og god mat? Hvordan kan vi forbedre dialogen mellom produsenter og forbrukere? Hvordan kan vi holde liv i landbruket og sørge for lokal bærekraft, både sosialt, økonomisk og biologisk?” I den timeslange samtalen kom Jolien med mange synspunkter rundt hvordan nettopp andelslandbruk kan bidra til å løse de nevnte problemstillingene, og hun delte gledelig sine egne erfaringer med å drive andelslandbruk.

Det var nettopp Jolien Perotti som startet opp Norges første andelslandbruk på Øverland Gård i Bærum og i dag er det 9 andelslandbruk i Norge. Organisasjonsformen innebærer en høy grad av deltakelse blant de tre gruppene som utgjør et andelslandbruk; forbrukerne, vertsgården og gartneren. Godt samarbeid og koordinering synes å være sentralt for å lykkes med andelslandbruk. Produksjonsformen bryter på flere måter nytt land, både konkret, ved at vertsgårdene må legge om jorda til økologisk drift, og idémessig, ved å plante ny forståelse i bevisstheten til vanlige mennesker om hvordan matproduksjon foregår (og kan foregå på bedre måter). Andelslandbruk utfordrer dermed mange av samfunnets konvensjonelle metoder for dyrking, distribusjon og forbruk av mat. – Det er sjelden jeg er borti noe nytt som innebærer en så bratt læringskurve som det vi har satt i gang ute på gården i Melhus, kommenterer økonomiansvarlig i Medalhus Andelslandbruk Pål Theodorsen. — Vi har vanvittig mange interessante diskusjoner foran oss, utdyper han.

Anja Johansen, en av de som aktivt har bidratt til andelslandbrukets opprettelse i Trøndelag, mener prosjektet har fått en god start. –Det er fantastisk å se idéene om andelslandbruk som ble sådd i januar realisert i form av en bugnende åker og fornøyde andelshavere! Selv om frosten satt lenge i bakken i år og vi fikk en litt sen start, har de ivrigste andelshaverne høstet salat og redikker siden begynnelsen av juli. Det er bonde Halfdan Stendahl som har stilt økologisk jord til disposisjon. Til sammen dyrkes det nå mer enn 25 sorter grønnsaker på gården, inkludert nypoteter. – Det blir naturlig nok mye matsnakk ute på åkeren, sier Anja Johansen.

Heidi Karlsson og Bente Aina Ingebrigtsen i Etikken er positive til andelslandbruk. Foto: James A. Arnfinsen

Jeg er selv med i Medalhus Andelslandbruk. Gården ligger i nærheten av Trondheim i Melhus kommune og vi har nylig begynt å eksperimentere med organisert levering inn til byen (mange av andelshaverne bor i Trondheim). Et prøveprosjekt er nå i gang slik at medlemmene kan hente ut varene sine på Etikken, en ‘non-profit’ konseptbutikk med fokus på sosial og økologisk bærekraft. – Først og fremst er jeg veldig positivt innstillt til denne organisasjonsformen, sier daglig leder Bente Aina Ingebringtsen. – Vi er hele tiden opptatt av å skape best mulige forhold for mennesker, dyr og natur, og vi ønsker jo å bidra til at flere folk kan dyrke sine egne grønnsaker. Hun forteller videre at hun ser for seg felles samarbeid rundt kjølelager i butikken, opptak av nye medlemmer til andelslandbruket og eventuelt salg av overskuddsvarer som andelseierne selv ikke benytter seg av. – Vi har jo mange kunder som kommer og vil ha frukt og grønt uansett, så det er spennende å se for seg et mulig samarbeid. Dessuten er det hyggelig at det kommer nye folk innom butikken, fortsetter hun.

Jeg har selv hatt gleden av å hente ut økologiske grønnsaker fra Etikken, og har nå to poser fulle av poteter, neper, squash, bønner, løk og rødbeter liggende hjemme. Noen av grønnsakene ble nylig tatt med til gode venner der de ble brukt til å lage en bedre søndagsmiddag med ovnsbakte grønnsaker og kylling. Det er interessant å legge merke til hvordan samtalen raskt dreide seg rundt maten, oppskrifter og selvdyrking. Det er kanskje dette som er en av hemmelighetene bak suksessen til andelslandbruk og tilsvarende økologiske initiativ? Nemlig at det bygger fellesskap, stimulerer interessen for matproduksjon og retter oppmerksomheten mot tilværelsens mer grunnleggende behov. Min erfaring er i alle tilfeller at sunn og god mat – og fellesskapet som hører med – bidrar til å gjøre meg lykkelig.

Medalhus Andelslandbruk har pr. dags dato 120  andelseiere og det er pr. dags dato ikke flere plasser. Det er dog mulig å sette seg på venteliste.  Du kan lese mer her. Du kan også lese mer om andelslandbruk på oikos.no.

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.