Episode 81: Veien fra statsadministrasjon til samfunnsledelse

I denne utgaven av serien “Demokrati 2.0” har jeg gleden av å samtale med statsviter og forfatter Dag Andersen fra Norge. Andersen var med i forrige episode der vi utforsket bevissthetstransformasjon og kulturutviklingI denne episoden retter vi blikket mot den politiske scenen og ser på hva som skal til for å endre den politiske virksomheten i en konstruktiv retning. Det norske demokratiet fungerer på mange måter helt utmerket, hevder Andersen, men det hele skjer innenfor noen rammer som på langsikt ikke vil fungere. Det gjeldende politiske paradigmet, med sitt fokus på økonomisk vekst, materiell velstand og kortsiktige målsettninger, står i fare for å kjøre hele økosystemet i grøfta. Det vi trenger er en endring av 3. grad, forklarer Andersen, en tranformasjon av selve systemet, en endring som kan åpne opp for nye politiske spilleregler. Er det mulig å se for seg politikk uten politiske partier? Kan det hende at folket ligger foran sine ledere? Hvordan kan folket mobiliseres i større grad? Hvorfor vedvarer dagens system når mange egentlig vet at det ikke holder mål? Hvor skal det nye politiske lederskapet komme fra? Dette er bare noen av de temaene vi diskuterer i intervjuet.

“Uavhengig av person så vil en norsk statsminster, sånn som systemet er skrudd sammen i dag, være administrerende direktør for AS Norge, og ikke landets leder.”

Dag Andersen
(fra intervjuet)

Dersom du ønsker å få mest mulig ut av episoden anbefales det å lese denne korte introduksjonen til Andersens stadiemodell: “De fem trinnene” (femtetrinn.no).  

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:
Dag Andersen (bio)
Det 5. trinn – veien til et nytt samfunn (bok)
Neste generasjons demokrati – 1oo årsmålene (bok)

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.