Episode 80: Bevisstgjøring som kilde til transformasjon

I denne utgaven av serien “Våkenhet og vennlighet” har jeg gleden av å samtale med statsviter og forfatter Dag Andersen fra Norge. I 2003 kom han med boken Det 5. trinn – veien til et nytt samfunn. Boken tematiserer bevissthetstransformasjon slik det forekommer blant individer og grupper. I følge Andersen er vår tids store oppgave å bevege oss fra det materialistiske, konkurransefokuserte og individualiserte 4. trinn, og henimot det 5. trinn som er preget av samarbeid, global bevissthet og samfunnstrukturer som er i tråd med bærekraftige prinsipper. I intervjuet utbroderer han noe av det som driver bevissthetstransformasjon og samfunnsendring generelt. Han legger særlig vekt på det han beskriver som “objektifisering av det emosjonelle”, forstått som evnen til å “eie” sine egne følelser i stedet for å tillate at følelsene eier oss! I det 5. kulturtrinn er ikke følelser “noe vi har, men noe vi gjør”, hevder Andersen. Han forklarer videre hvordan denne objektifiseringsprosessen kan lede mennesker utover seg selv, i den forstand at det er mulig å utvide sin egen identitet til å inkludere mer enn den normale jegdannelsen. I følge Andersen kan mennesker faktisk være i stand til å identifisere seg med menneskeheten som sådan; en mere global bevissthet med andre ord. Andersen forklarer videre hvordan menneskets utvikling kan forstås som en rettningsbestemt transformasjon fra ubevisst enhet, via individualitet og henimot bevisst enhet. I siste del av intervjuet forklarer han hvordan vi faktisk kan legge til rette for denne type utvikling.

Redaksjonell notis: I neste episode fortsetter jeg samtalen min med Dag Andersen, men da med særlig fokus på hvordan politikk og samfunnsledelse kan se ut innenfor rammene av det 5. trinn. Den kommende episoden publiseres som en del av serien “Demokrati 2.0”. Dersom du ønsker å få mest mulig ut av begge disse episodene anbefales det å lese denne korte introduksjonen til Andersens stadiemodell: “De fem trinnene” (femtetrinn.no).  

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:
Dag Andersen (bio)
Det 5. trinn – veien til et nytt samfunn (bok)

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.
 • Øyvind Holmstad

  12 minutter inn i følgende foredrag ser David Holmgren for seg fire framtids-scenarier:

  Jeg har en følelse av at Andersen ser på det femte trinn som en form for “green-tech stability”.

  Personlig foretrekker jeg hva Holmgren kaller “Earth Stewardship”.

  Men vi er begge enige om at Atlantis-versjonen er den mest sannsynlige.

  Har også en følelse av at stadielæren med de fem trinn bygger på Joachim av Flores sitt syn på tiden, hvor man beveger seg mot stadig høyere trinn av utvikling: http://thearchdruidreport.blogspot.no/2013/05/the-song-remains-same.html

  Personlig ligger jeg nok nærmere Oswald Spenglers sykliske syn på tidens form: http://thearchdruidreport.blogspot.no/2013/06/the-scheduled-death-of-god.html

  Det er også et faktum at innen mange områder var man i middelalderen på et mye høyere stadium enn oss:

  “The builders of Florence, especially those building from about the year 1000 A.D. to 1500 A.D., lived and worked with an unshakable belief in God. As one looks at the works that came from their hands, God is everywhere: in the paintings now hanging in the Uffizi, in the Baptistery, in San Miniato, in the life and death of Beato Angelico living in his cell in the monastery of San Marco. For them, every stone was a gift to that unshakable belief in God they shared. It is the belief, the unshakable nature of the belief, its authenticity, and above all its solidity, which made it work effectively for them. We, in our time, need an authentic belief, a certainty, connected with the ultimate reaches of space and time — which does the same for us.” — Christopher Alexander, The Luminous Ground, side 42

  I dag er vår verden fullstendig (de)formet av terroren i et mekanistisk verdensbilde: http://www.archdaily.com/397653/meet-the-man-liberating-architecture-from-modernism-s-evils/

  Selv om vi også i tidligere historiske sykluser har vært rammet av rasjonalistisk dysfunksjonalitet, har vi aldri tidligere målrettet valgt å skape en verden som er gjennomført anti-biofil.

 • James Arnfinsen

  I radioprogrammet God Helg fra 22.06.14 kan høres et intervju med Terje Simonsen hvor temaet er “Intuisjon”. Samtalen glir etter hvert inn på bevissthetsutvikling og en rekke andre tema som klinger godt med hva Dag Andersen legger ut om i intervjuet over. http://radio.nrk.no/serie/god-helg/DMPT21007814/22-06-2014