Episode 79: Gatekunst som en invitasjon til våkenhet og vennlighet

I denne utgaven av serien “Våkenhet og vennlighet” har jeg gleden av å samtale med Eskild Arntsen fra Norge. Han har skrevet en masteroppgave om gatekunst og har utforsket hvordan gatekunsten kan bidra til å utfordre etablerte samfunnsnormer. Eskild forstår gatekunst som “landskapshacking”; en handling i det offentlige rom som utfordrer det som er lovlig og akseptert, og en handling som kan lokke frem det han omtaler som tilskueraspektet ved menneskets bevissthet. “Tilskueren” står i et polaritetsforhold til “deltakeren”, der sistnevnte er forstått som den delen av menneskets bevissthet som ubevisst lar seg føre av samfunnets normer og sosiale forventninger. Han forklarer videre hvordan det å ta en tilskuerposisjon muliggjør en mer åpen og fristilt evne til å observere seg selv og det samfunnet man lever i. Her andvendes også den arketypiske idéen om narren for å beskrive noen av de kvalitetene som ligger latent i tilskuerperspektivet. Videre utforskes temaet i relasjon til vennlighet; hvordan kan vi utvide boksen og utfordre det etablerte og samtidig gjøre dette på en måte der vi kommuniserer fra og med hjertet?

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.
 

Episode linker:
Nettsiden til Eskild Arntsen
Prosjektvideo på YouTube
“Hvorfor ikke tegne på veggen?: En studie av å være tilskuer til sin egen deltakelse i (re)produksjonen av diskurser”masteroppgave i geografi skrevet ved Geografisk Institutt NTNU, Trondheim
Gatekunstneren Banksey

Under ser du et utvalg bilder fra Banksey, andre gatekunstnere og noen bilder tatt av Eskild Arntsen:

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.