Episode 74: Skolemegling og verdien av gjenoprettende prosesser

I denne utgaven av serien “Konflikt som utviklingsvei” har jeg gleden av å samtale med Kari Odden fra Oslo. Hun er blant annet megler i konfliktrådet, har jobbet med skolemegling i mange år og er samtidig involvert i Norsk Forum for Skolemegling (som i dag heter Trygg Læring). Til daglig arbeider hun sammen med sin kollega Camilla Farstad gjennom firmaet Klinsj. I starten av samtalen utforsker vi bakgrunnen for “restorative justice”, et begrep som på norsk er oversatt til gjenoprettende prosess. Vi ser deretter på konfliktrådets rolle og funskjon fra et justispolitisk perspektiv før vi utforsker mulighetene for å bringe gjenoprettende prosesser inn i skolen. Hvordan kan skolemegling bidra til å øke konflikthåndteringskompetansen både blant elever og lærere? Hvorfor blir ikke megling og gjenoprettende prosesser brukt i større grad enn det gjør? I hvilke type saker er det skolemegling og andre former for gjenoprettende prosesser kan fungere? Dette er bare noen av de temaene som dukket opp i samtalen.

Redaksjonell notis: I intervjuet sier Kari at oversettelsen av “restorative justice” er gjenoprettende rett. Denne oversettelsen kan finnes flere steder, men regjeringen har landet på gjenoprettende prosess som formell oversettelse*.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Tema, personer og ressurser vi peker til i intervjuet

Klinsj AS
Det er dine øyne jeg ser
, bok av Knut Storberget, tidligere justisminister i Norge 
Howard Zehr and the Zehr Institute
, ledende skikkelse innenfor feltet Restorative Justice
Skolemegling, ressurser og nedlastbare håndbøker
Utvikling av sosial kompetanse, veileder for skolen som kan lastes ned som pdf.
Trygg Læring
KRÅD-konferansen i 2009, en rekke videoforedrag om “restorative justice”

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.