Episode 73: Peak oil – krise, mulighet eller begge deler? (del 1)

I denne utgaven av serien “Bærekraft i Skandinavia” har jeg gleden av å snakke med Anders Asphaug fra Norge (til venstre) og  Kristian Stålne fra Sverige. Anders er skribent, samfunnsviter og jobber også som konfliktarbeider. Han er samtidig en av få i Norge som driver med focusing*. Kristian har en PhD innenfor byggningsmekanikk, han er sivilingeniør i teknisk fysikk og er samtidig aktiv innenfor voksenutviklingsfeltet. Både Anders og Kristian er  opptatt av bærekraftig utvikling og i denne todelte episoden utforsker vi derfor temaet “peak oil”. I denne første delen blir peak oil som fenomen forklart, før vi utforsker ulike scenarioer og responser på de krisene som kan komme i kjølvannet av en avtagende tilgang til olje. Hvordan kan enkeltindividet og samfunnet møte disse utfordringene? I hvilken grad er myndighetene bevisst problematikken i dag? Hvordan vil mennesker forholde seg til de krisene som kan komme? Hvilke konstruktive bevegelser har oppstått blant de som har tatt peak oil-problematikken på alvor? Hva har zombier med saken å gjøre? Dette er bare noe av det som kommer frem i denne første delen.

Redaksjonell notis: I andre del analyserer vi peak oil-tematikken fra et integralt synspunkt, jf. perspektivene til Ken Wilber, Robert Kegan m.fl. For de som ikke er kjent med integral teori så har Kristian skrevet en introduksjon her. Det finnes også en rekke intervjuer på dette nettstedet som enten direkte eller indirekte tematiserer integrale impulser. 

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Peaking at Peak oil,  artikkel skrevet av Kristian Stålne
Peak Oil, Zombies and Adult development, artikkel skrevet av Kristian Stålne
Peak oil i kontekst: Krisene kommer – samtidig, artikkel skrevet av Anders Asphaug
Permakultur – levedyktig kultur for fremtiden, artikkel skrevet av Anders Asphaug

Andre personer, tema og ressurser vi peker til i samtalen:

Mens vi avventer peak oil: Om Norges strategiske interesser, forskningsrapport fra NUPI skrevet av Helge Lurås
Et nytt transportparadigme i emning, rapport produsert av Econ på bestilling fra Samferdselsdepartementet
Kjell Alleklett, svensk forsker på peak oil
Peak Prosperity, informasjonsside og forum drevet av amerikaneren Chris Martenson
Jorden vi äter, bok av Gunnar Rundgren og Ann-Helen Meyer von Bremen
Transition Town bevegelsen, intervju med Dayton Gordley fra Oslo

 

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.
 • James Arnfinsen

  Kristian Stålne har skrevet et innlegg i etterkant av dette podcastintervjuet, et innlegg på engelsk der har rekapitulerer og oppsummerer noen av hovedmomentene som kom frem i andre del av denne podcastepisoden (publiseres snart): http://fication.se/?p=633#comment-26645

 • James Arnfinsen

  IEA har i følge TIME avblåst peak oil. Denne artikkelen er fra 15. mai 2013:

  “…but there was an upside to peak oil. Crude oil was responsible for a significant chunk of global carbon emissions, second only to coal. Only the shock of being severed from the main fuel of modernity would be enough to make us get serious about tackling climate change and shifting to an economy powered by renewable energy and efficiency. We’d have to because we’d have no other choice, save a future that might look something like Mad Max. We’d lose oil but save the world.

  Increasingly, though, that doesn’t seem likely to happen. New oil sources, many of them unlocked by new technology—the Canadian oil sands, tight oil in North Dakota and Texas, ultra-deepwater oil in the Atlantic—has helped keep the supply of oil growing, even as greater efficiency measures and other social shifts have helped blunt demand in rich countries like the U.S. Oil isn’t likely to be cheap—a barrel of Brent crude is $102—and getting it out of the ground isn’t going to get any easier. But it’s increasingly likely that we will have more than enough oil in the future to keep the global economy growing and stave off any Mel Gibson-esque apocalypses.”

  Read more: http://science.time.com/2013/05/15/the-iea-says-peak-oil-is-dead-thats-bad-news-for-climate-policy/#ixzz2TeOwDvU3

  • 19682010

   Richard Heinberg har nylig skrevet ei bok om “skiferoljeeventyret” kalt “Snake Oil: http://www.postcarbon.org/article/1831339-the-peak-oil-crisis-a-review

   “With per-well production decline rates of between 81 and 90 percent in the first 24 months, wells must be constantly replaced by new ones just to keep production flat. The higher production gets, the more new replacement wells have to be drilled. Before the end of the decade, this bubble will collapse on its own accord and fracked oil and gas production will begin dropping. As usual there are disputes as to just when this downturn will begin, but the best available analysis suggest that four or five years from now will be the time period when fracked oil peaks in the US and a few years later for gas.”

 • James Arnfinsen

  Jeg har akkurat lest ferdig boken “Mellom to Onder – Olje og gass i det 21. århundret: Den vanskelige overgangen”, skrevet Alf R. Jacobsen. Den gir en god historisk fremstilling av olje- og gassindustrien, og han viser med all tydelighet hvor omfattende denne industrien faktisk er, og i hvor stor grad vi er viklet inn i det fossile energiparadigmet. Boken antyder hvilke utfordringer vi står ovenfor med tanke på den nødvendige overgangen til bærekraftige energikilder.

  Jeg har sendt Jacobsen en epost og håper han stiller som gjest på podcastshowet.

  • 19682010

   Dette gleder jeg meg skikkelig til, håper han stiller!

   I mellomtiden, her er en annen forelesning om temaet, av Simon Michaux: http://www.youtube.com/watch?v=TFyTSiCXWEE

   • 19682010

    På 46:00 minutter inn i ovennevnte forelesning konstaterer Michaux følgende:

    “Our current complex system is supported by cheap abundant high density energy (oil)”

    På samme sted vises at verden i dag forbruker 83 millioner fat olje per dag.

    Fotosyntesen har en latterlig lav energieffektivitet på kun 7%: http://bollier.org/blog/science-%E2%80%9Cenlivenment%E2%80%9D-and-commons

    Allikevel er kompleksiteten i naturlige økosystemer ekstremt robust, og man kan fjerne en mengde noder uten at nettverket kollapser.

    Fra 44:00 minutter viser Michaux hvordan man i vårt industrielle nettverk kan forårsake at hele nettverket kollapser ved å fjerne kun noen få noder. Dette ville aldri skje innenfor et naturlig generert komplekst system.

    Jeg har tidligere lenket til Mehaffy og Salingaros flotte essay om resiliensteori, men dessverre ble disse lenkene brutt da Metropolis oppgraderte sida si. Vil gjengi de fire kjennetegnene for resiliente systemer her:

    1) They have inter-connected networks of pathways and relationships. They are not segregated into neat categories of use, type, or pathway, which would make them vulnerable to failure.

    2) They have diversity and redundancy of activities, types, objectives, and populations. There are many different kinds of people doing many different kinds of things, any one of which might provide the key to surviving a shock to the system (precisely which can never be known in advance).

    3) They have a wide distribution of scales of structure, from the largest regional planning patterns to the most fine-grained details. Combining with (1) and (2) above, these structures are diverse, inter-connected, and can be changed relatively easily and locally (in response to changing needs). They are like the small bricks of a building, easily repaired when damaged. (The opposite would be large expensive pre-formed panels that have to be replaced in whole.)

    4) Following from (3), they (and their parts) can adapt and organize in response to changing needs on different spatial and temporal scales, and in response to each other. That is, they can “self-organize.” This process can accelerate through the evolutionary exchange and transformation of traditional knowledge and concepts about what works to meet the needs of humans, and the natural environments on which they depend.

    http://www.metropolismag.com/Point-of-View/March-2013/Toward-Resilient-Architectures-1-Biology-Lessons/

 • 19682010

  En ting jeg ikke tidligere har tenkt over, men som bloggeren John Michael Greer fikk meg til å innse i forrige ukes essay, er at det er stor forskjell på effektivitet og resiliens, at dette ofte er motsatte og motstridende størrelser. Hans essay har tittelen “The Flight to the Ephemeral” og kan leses her: http://thearchdruidreport.blogspot.no/2013/10/the-flight-to-ephemeral.html

  Dette var et essay som gjorde et sterkt inntrykk på meg, og som gav meg mye å reflektere over. Min konklusjon er at det går et skarpt skille mellom kompleksitet som fremmer effektivitet kontra kompleksitet som fremmer resiliens. Vårt samfunn fremmer en kompleksitet som har som formål å fremme effektivitet, ikke resiliens, noe som er både tankevekkende og skremmende.

  Personlig er jeg av den overbevisning at en resiliensbasert kompleksitet må fundamenteres i mønsterteknologien til Christopher Alexander, samt at den må forholde seg til de to sidene i handikapprinsippet som styrer all menneskelig adferd, jamfør araberskriketrosten kontra atlaskgartnerfuglen.

  Det er et faktum at kapitalismen har som formål, i sitt ideologiske fundament, å fremme effektivitet og å fremme atlaskgartnerfuglens stretegivalg for selvhevdelse. Dette er svært urovekkende i en tid med befolkningsvekst og økosystemer på randen av sammenbrudd.

  Som en digresjon vil jeg vise til Terje Bongard sitt prosjekt som har som formål å skape en ny samfunnsmodell som har som mål å fremme resiliens og en menneskeadferd basert på araberskriketrostens strategivalg for selvhevdelse. Dette er svært lovende! Dessverre er det ikke mange som ser genialiteten i en bongardsk samfunnsmodell.

  Michel Bauwens karakteriserte disputen mellom Carson og Greer med følgende tittel:

  – How Greer’s catabolic collapse challenges Kevin Carson’s ephemerilisation thesis: http://blog.p2pfoundation.net/how-greers-catabolic-collapse-challenges-kevin-carsons-ephemerilisation-thesis/2013/10/11

  I forhold til tittelen på innlegget jeg kommenterer til, er det klart at Kevin Carson ser “peak-oil” som en stor mulighet, i forhold til sin støtte til Fullers flyktighetsteori, eller “ephemeralization”: https://en.wikipedia.org/wiki/Ephemeralization

  Greer utviklet derimot sin teori om katabolisk kollaps for flere år siden, og mener krisen er uunngåelig, han mener vi allerede er godt inne i vår globale sivilisasjons fall. Last ned Greers “How Civilizations Fall: A Theory of Catabolic Collapse”: http://www.ecoshock.org/transcripts/greer_on_collapse.pdf

  Uansett, mitt hovedpoeng med denne kommentaren er at man må skille mellom effektivitetskompleksitet kontra resilienskompleksitet.

  På samme vis som jeg tidligere har vist at man må skille mellom fabrikert kompleksitet kontra generert kompleksitet.

  • James Arnfinsen

   Jeg liker begrepet “generert kompleksitet”. Jeg tror på langsomme prosesser og langsiktig utvikling. Robuste systemer, hvis de skal være bærekraftige, må jo være i balanse. Her har vi mye å lære av biologiske prossser. I den sammenhengen vil jeg anbefale boken “Bæredyktig Ledelse – ledelse med hjertet”. Den er skrevet av Steen Hildebrandt og Michael Stubberup. http://www.ledelsemedhjertet.dk/page4/page4.html

   • 19682010

    Takk for disse tankene! Ja, noe av feilen med det kapitalistiske systemet er at alt skal gå så fort, man forholder seg kun til “blåkopier” og “deadlines”. Dette skyldes mye vårt mekaniske verdensbilde, men også profittkravet og at tid har blitt så kostbart.

    Som Bongard presiserer det i sin bok “Det biologiske mennesket”, vil et samfunn med inngrupper og en demokratisk bestemt borgerlønn som fundament, ikke måtte underkaste seg dagens effektivitetstyranni.

    Selv mener jeg at for å oppnå hva Alexander i sin siste bok “The Battle for the Life and Beauty of the Earth: A Struggle Between Two World-Systems” kaller system-A, trenger vi et helt nytt samfunnssystem der resiliens, ikke effektivitet, er det overordnede målet. Selv ønsker jeg ikke å delta i det rådende samfunnssystemet, system-B, da dette i sin helhet undergraver vår eksistens.

    Dessverre er det umulig ikke å delta i en viss grad, men jeg håper å kunne kompensere for noe av skaden jeg gjør med min deltagelse ved å støtte opp om viktige samfunnsvisjonære som Terje Bongard og Nikos A. Salingaros, som er de to jeg per dags dato knytter størst lit til.

    Som en kommentar til boka du henviser til, mener jeg at et viktig aspekt ved inngruppa som et fundament for bærekraftige samfunn, er at hver inngruppe velger sin leder, som i sin tur representerer sin inngruppe for å velge lederen på neste trinn etc. Slik har i alle fall jeg forstått Bongards modell for demokratiet, med et forbehold om misforståelser.

    Med denne modellen vil også mye av den utbredte misnøyen med “ledelsen” forsvinne, da man selv har vært med å velge sjefen. Dette tror jeg vil være sunt.

    • James Arnfinsen

     Jeg har forøvrig avtalt intervju med Salingaros neste torsdag. Ser frem til det. Har lest boka du sendte meg, så takk for det.

 • James Arnfinsen

  “Vi har i dag ingen energikilder som kan måle seg med oljen. En økonomisk krise forårsaket av oljemangel er nærmere forestående enn et grønt skifte.”, fra en kronikk skrevet av Jan Petter Hansen ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen (5.12.2014).
  http://www.nrk.no/ytring/eventyret-om-_det-gronne-skiftet_-1.12077412

 • James Arnfinsen

  Her er en episode fra Trygdekontoret som omhandler den norske oljeindustrien. Mange interessante refleksjoner fra paneldeltakerne. Verdt å se! http://tv.nrk.no/serie/trygdekontoret/MUHH47000515/sesong-9/episode-5

 • James Arnfinsen

  “Nå kommer arbeidsledigheten”, artikkel fra Aftenposten 03.05.2014. Man regner med at oljebransjen kommer til å miste et sted mellom 30 000 og 50 000 arbeidsplasser de neste årene! Hvordan kan vi forstå slike prognoser? Kan det forstås i sammenheng med “peak oil”-diskursen?
  http://www.aftenposten.no/okonomi/Na-kommer-arbeidsledigheten-8002611.html

 • James Arnfinsen

  Norske forskere frykter kollaps og massiv nedgang i verdens befolkning. Det er lite realistisk at 2 grader målet vil holdes, vi styrer mot 4, kanskje til og med 6 graders temperaturstigning frem mot 2100. Les mer på NRK (27.11.2015): http://www.nrk.no/nyheter/tror-togradersmalet-er-dodt-1.12616082