Episode 70: Eventyr som kilde til mening og livskraft

I denne utgaven av serien “Eksistens” har jeg gleden av å intervju psykolog og eventyrforteller Hilde Johanne Aafoss. Vi utforsker hvordan eventyr, fantasi, symbolikk og fortellerkunst kan åpne opp for menneskets søken etter mening og helhet. Hilde Johanne demonstrer hvordan kjente eventyrskikkelser og tema i bunn og grunn representerer utviklingsmuligheter som ligger latent hos alle mennesker, og videre, hvordan troll som sprekker, nedkjemping av drager og heltreiser peker i retning av den veien vi alle må gå dersom vi ønsker å finne vårt autentiske selv.  I eventyrene ligger også visdom og inspirasjon for hvordan vi kan være som mennesker, både med oss selv og i kontakt med andre.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:
Hilde Johanne Aafoss 
RAV Psykologsenter i Trondheim

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (33) er lærer og arbeider ved Åsvang Skole i Trondheim. Han har i tillegg en variert opplæring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. I fritiden trener og instruerer han aikido. Han er oppvokst i Oslo, men har studert og arbeidet i Trondheim siden 2005. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (33) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in primary school. In his free time he practices Aikido, a Japanese martial art that in it´s essence is about creating a healing relationship towards oneself and others. James lives in Trondheim, Norway.
  • James Arnfinsen

    Artikkel fra Byavisa med Hilde Johanne Aafoss og undertegnede, i forbindelse med at vi holdt en samtaleaften på Annas Kafe i Trondheim. Temaet den kvelden var det samme som i dette intervjuet. http://byavisa.no/2013/02/20/eventyrlig-pa-kafe/