Episode 70: Eventyr som kilde til mening og livskraft

I denne utgaven av serien “Eksistens” har jeg gleden av å intervju psykolog og eventyrforteller Hilde Johanne Aafoss. Vi utforsker hvordan eventyr, fantasi, symbolikk og fortellerkunst kan åpne opp for menneskets søken etter mening og helhet. Hilde Johanne demonstrer hvordan kjente eventyrskikkelser og tema i bunn og grunn representerer utviklingsmuligheter som ligger latent hos alle mennesker, og videre, hvordan troll som sprekker, nedkjemping av drager og heltreiser peker i retning av den veien vi alle må gå dersom vi ønsker å finne vårt autentiske selv.  I eventyrene ligger også visdom og inspirasjon for hvordan vi kan være som mennesker, både med oss selv og i kontakt med andre.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:
Hilde Johanne Aafoss 
RAV Psykologsenter i Trondheim

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.
  • James Arnfinsen

    Artikkel fra Byavisa med Hilde Johanne Aafoss og undertegnede, i forbindelse med at vi holdt en samtaleaften på Annas Kafe i Trondheim. Temaet den kvelden var det samme som i dette intervjuet. http://byavisa.no/2013/02/20/eventyrlig-pa-kafe/