Episode 69: Bæredyktig ledelse og kunsten “at samskabe”

I denne episoden har jeg gleden av å snakke med Steen Hildebrandt fra Danmark, professer i organisations- og ledelsesteori ved Institut for Marketing og Organisation ved Aarhus Universitet. Han er også forfatter av en rekke bøker, deriblandt Bæredyktig Ledelse – Ledelse med hjertet. I starten av intervjuet beskriver Hildebrandt noen historiske linjer i forhold til utviklingen av ledelse- og organisasjonstenkning, før han utdyper den ledelsespedagogikk han selv formidler. Hvordan kan vi – som ledere og medarbeidere – unngå å kun se i bakspeilet når vi ønsker å utvikle våre organisasjoner? Hvordan kan vi møte fremtiden på en kreativ måte gjennom å “holde rommet” for både etablert erfaring og forståelse, hva enn som måtte røre seg “her og nå” og den eller de realistiske potensialer som måtte ligge i horisonten? Og i forlengelse av dette, hvilke krav stiller dette til dagens og morgendagens ledere?

Podcastverten skal være med på en treårig utdannelse i regi av nettopp Steen Hildebrandt, Michael Stubberup, Arawana Hayashi og Otto Scharmer. Det vil derfor komme flere episoder med bæredyktig ledelse som tema. Mer informasjon om utdannelsen finner du her

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:
Steen Hildebrandt
Sustainable Leadership
Bæredyktig ledelse – ledelse med hjertet, bok av Steen Hildebrandt og Michael Stubberup
Sustainable Co-Creation – practicing presencing, en 3 årig tverrfaglig etterutdannelse i regi av Otto Scharmer, Arawana Hayashi, Steen Hildebrandt og Michael Stubberup

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.