Episode 67: Mindfulness i Skandinavia 2013 – status, muligheter og utfordringer

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med lærer, fysioterapeut og psykoterapeut Anne Sælebakke. Anne er styremedlem i Norsk Forening for Oppmerksomt Nærvær (NFON) og det var hun som tok initiativet til den første nordiske konferansen om Mindfulness for Barn og Unge (som ble avholdt i Oslo 16.-17. november 2012). I samtalen reflekterer vi litt rundt konferansens tema, deriblant den pedagogiske modellen til Jes Bertelsen (se under). Vi snakker også om  hva som har skjedd i etterkant av konferansen og om hvilke muligheter som ligger i horisonten for de som arbeider med mindfulness i hverdagen. Vi diskuterer også relevante utfordringer og muligheter som kan oppstå i kontaktpunktene mellom mindfulness, arbeid og oppvekst, og ikke minst, hvordan mennesker som vil formidle mindfulness kan gjøre dette med edruelighet og integritet. Mot slutten snakker vi litt om NFON sin rolle i mindfulnessfeltet og om årets konferanse som omhandler Mindfulness i arbeidslivet.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:
Anne Sælebakke, egen nettside
NFON
Opptak fra konferansen Mindfulness for Barn og Unge i Oslo, 7. – 8. november 2012
Skandinavisk konferanse om mindfulness (oppmerksomht nærvær) i arbeidsliv og ledelse, 8. – 9. november 2013 i Oslo

Mer informasjon om pentagrammodellen, også kalt “Empatistjernen”, finner du på nettsiden til Vækstcenteret.

Er det dette vi vil med mindfulness? Diskuter gjerne i kommentarfeltet under.

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.