Episode 65: Teori U og kunsten “at holde rummet”

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med journalist, konsulent og forfatter Lone Belling fra Danmark. Hun har arbeidet med ledelse og organisasjonsutvikling i en årrekke og er en av de sentrale formidlerne av Teori U i Skandinavia. Hun har nylig gitt ut boken Teori U som ramme for innovativ organisationsudvikling. I samtalen utforsker vi nettopp hva som menes med U prosesser, hvordan de kan fasiliteres og hvilke utfordringer som møter de som ønsker å legge til rette for denne typen endringsprosesser; hvordan kan vi som konsulenter, ledere og endringsagenter “holde rommet” på en slik måte at dypere læring og utvikling finner sted? Hvordan kan vi åpne opp for fremtidens høyeste potensiale og bringe dette inn i nuet? Se gjerne på illustrasjonen under mens du lytter til samtalen vår, så er det kanskje lettere å “se” det vi snakker om!

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker: 

Lone Belling
Teori U som ramme for innovativ organisationsudvikling,
bok skrevet av Lone Belling
Fortællinger fra U’et – Teori U omsat i liv, læring og lederskab, bok skrevet av Lone Belling
Skolen i Bevegelse
Mental Frikommune Ikast Brande
Skabende Nærvær i Skagen 
Sustainable Co-Creation – practicing presencing, en 3 årig tverrfaglig etterutdannelse i regi av Otto Scharmer, Arawana Hayashi, Steen Hildebrandt og Michael Stubberup

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.