Episode 64: MAJOBO – mat og jord der du bor

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med Marianne Leisner som er agronom, hageterapaut og kursholder, og som til daglig arbeider i Gaia Arkitekter Tjøme. Hun er en av drivkreftene bak prosjektet MAJOBO som står for “mat og jord der du bor”. Prosjektet legger til rette for økologisk matproduksjon og urbant landbruk gjennom bred folkelig deltakelse. I samtalen forteller Marianne om hva som motiverer henne til å drive med denne type arbeid og om hvorfor det kan være både viktig og sunt at vi alle tar del i vår egen matproduksjon.

Denne episoden er en del av en pågående samtaleserie som heter “Bærekraft i Skandinavia“.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker: 

Gaia Agenda
Majobo.no (under utvikling)
Majobo på Facebook 

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.