Episode 60: Fredsarbeid, demokratiutvikling og dialog som et politisk verktøy

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med Einar Steensnæs som er seniorrådgiver ved Oslosenteret, en organisasjon som arbeider for fred, menneskerettigheter og demokratiske prosesser. Steensnæs var selv med å opprette senteret i 2006 sammen med tidligere statsminister i Norge Kjell Magne Bondevik. Steensnæs har selv arbeidet i norsk politikk i en årrekke, blant annet som parlamentarisk leder for Kristelig Folkeparti og som olje- og energiminister mellom 2001 og 2004. Etter at han gikk ut av den hjemlige politikken er det nå arbeidet gjennom Oslosenteret som står i fokus. Han forteller blant annet om hvordan senteret arbeider med konflikt og om hvordan nettopp dialog kan være en avgjørende faktor når det kommer til konflikter i familien, på arbidsplassen eller i forbindelse med demokratiutvikling i Mongolia (!). Dette intervjuet er en del av en pågående serie som heter “Konflikt som utviklingsvei

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Einar Steensnæs
Oslosenteret
Strategidokument (pdf)

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.
 • James Arnfinsen

  Fredsring rundt synagogen i Trondheim 27. februar 2015. Rørende, inspirerende og en kilde til håp. Utrolig spennende å føge det som nå skjer mellom jøder, muslimer og andre som stiller opp for ikkevold, toleranse og medmenneskelighet.
  http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article10697580.ece

 • James Arnfinsen

  Her er en artikkel skrevet av Harald Stangehelle (10.12.15) i forbindelse med årets utdeling av Nobels Fredspris.

  Det er nesten litt rart å tenke på, men det er ikke så lenge siden nettopp «dialog» var et av de mest brukte ordene når problemer ble satt under debatt. Så ble ordet devaluert og sakte, men sikkert fortrengt fra den offentlige samtalen i en verden som heller snakket om nødvendigheten av konfrontasjon. I går kom oppreisingen. Dialog-ordet ble tatt inn i varmen igjen gjennom utdelingen av Nobels fredspris til “Kvartetten for nasjonal dialog”.

  http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Dialog-er-tilbake-som-hedersord-8279208.html