Episode 56: Et transpersonlig perspektiv på utvikling – fra bevissthet til handling

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med Christine Arentz Schjetlein, psykoterapeut, pedagog, kursholder og skribent. Hun jobber innen den Transpersonlige tradisjonen og har sin egen praksis med klienter i Oslo. I intervjuet forteller hun mer om hva som ligger i en transpersonlig tilnærming til selvutvikling og spiritualitet utfra hennes mangeårige erfaringer. Vi utforsker særlig de ulike kontaktpunktene mellom terapeutisk arbeid og de mere meditative og spirituelle perspektivene på utvikling. Hun poengterer at en eventuell spirituell utvikling forutsetter det personlige indre arbeidet, det vil si å inkludere alt som har å gjøre med kropp, emosjoner, følelser, energi og tanker, for å kunne muliggjøre en reell bevisthetsutvidelse. Hun påpeker videre at en  balansert livspraksis er viktig for å kunne leve ut sitt autentiske potensiale. Mot slutten av intervjuet tar hun særlig opp behovet for ansvarliggjøring, at den enkelte våger å bringe sine innsikter fra selvutviklingsarbeidet ut fra kurs- og retreatsituasjonen og inn i virkelighetens hverdag og i kontakt med andre mennesker.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Nettsiden til Christine 

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.