Episode 55: Vipassana – en vei som leder til innsikt

I denne episoden har jeg gleden av å snakke med Johan Skaar som er en av grunnleggerne av foreningen Vipassana Norge. Vipassana er en meditasjonform med utspring i Gautama Buddha sin lære for mer enn 2500 år siden, men som Johan påpeker i intervjuet så er vipassana ikke en religiøs praksis. Det er bedre å forstå det som et verktøy, eller en levevei; en treningsform som kan føre til innsikt i sinnets og kroppens natur. Han forteller videre om det klassiske 10-dagers retreatet inspirert av formidlingen til S.N. Goenka og vi utforsker mulige likheter og forskjeller mellom vipassana og andre kjente meditasjonsformer, særlig mindfulness. Her går vi særlig inn på vipassana´s ideal om å formidle meditasjon uten å ta betaling. Mot slutten av intervjuet forteller Johan om sitt ønske om å opprette et senter for Vipassana i Norge, og han kan gjerne kontaktes dersom folk er interessert i å bidra på den ene eller andre måten. Send mail til: info @ no.dhamma.org

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:
Vipassana Norge
Nordens senter for Vipassana (i Sverige)
Den internasjonale Vipassana forening
S.N Goenka (videoer)

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.