Episode 55: Vipassana – en vei som leder til innsikt

I denne episoden har jeg gleden av å snakke med Johan Skaar som er en av grunnleggerne av foreningen Vipassana Norge. Vipassana er en meditasjonform med utspring i Gautama Buddha sin lære for mer enn 2500 år siden, men som Johan påpeker i intervjuet så er vipassana ikke en religiøs praksis. Det er bedre å forstå det som et verktøy, eller en levevei; en treningsform som kan føre til innsikt i sinnets og kroppens natur. Han forteller videre om det klassiske 10-dagers retreatet inspirert av formidlingen til S.N. Goenka og vi utforsker mulige likheter og forskjeller mellom vipassana og andre kjente meditasjonsformer, særlig mindfulness. Her går vi særlig inn på vipassana´s ideal om å formidle meditasjon uten å ta betaling. Mot slutten av intervjuet forteller Johan om sitt ønske om å opprette et senter for Vipassana i Norge, og han kan gjerne kontaktes dersom folk er interessert i å bidra på den ene eller andre måten. Send mail til: info @ no.dhamma.org

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:
Vipassana Norge
Nordens senter for Vipassana (i Sverige)
Den internasjonale Vipassana forening
S.N Goenka (videoer)

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (32) er utdannet lærer gjennom NTNU og arbeider ved Åsvang Skole i Trondheim. Han har en variert opplæring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. I fritiden trener og instruerer han aikido. Han er oppvokst i Oslo, men har studert og arbeidet i Trondheim siden 2005. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (32) has a teaching qualification from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in primary school. In his free time he practices Aikido, a Japanese martial art that in it´s essence is about creating a healing relationship towards oneself and others. James lives in Trondheim, Norway.