Episode 52: Positive avvik og det prosessuelle perspektivet på utvikling

I dette intervjuet snakker jeg med Kristianne Victoria Landstad Ervik som er doktorgradsstipendiat tilknyttet NTNU. Arbeidet hennes dreier rundt det hun beskriver som positive avvik, forstått som “avvik fra normer i positiv retning”. I denne sammenhengen er hun også opptatt av hvordan språklig kreativitet kan være en kilde til utvikling, en tematikk hun har utforsket i møte med oppmuntrings og utviklingsalliansen Livsverkene. Videre i samtalen forklarer Kristianne hva som kan ligge i et prosessuelt og ikke-lineært perspektivet  på utvikling, og ikke minst, hvordan et slikt komplisert perspektiv kan trekkes inn i arbeidslivet. Vi utforsker også hvordan kunsten i større grad kan integreres som en naturlig del av arbeidslivet dersom vi greier å bygge broer mellom kunst, forskning og næringsutvikling. Kanskje kan et slikt perspektiv bidra til å utfordre “måle og telle”-kulturen som gjør seg gjeldene i store deler av samfunnet? Mot slutten av intervjuet spiller vi videre på en av trådene som kom opp i intervjuet jeg gjorde med Marius Warhom Haugen; hvordan kan forskning forstås som en praksis?

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Bloggen til Kristianne
Skapende sirkler SA

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.