Episode 51: Fortellinger fra livet i møte med døden

foto: Marianne Torp

I denne episoden har jeg gleden av å intervjue Oddgeir Synnes som til daglig arbeider som FoU-leder ved Betanien diakonale høgskole i Bergen. Han har også skrevet en doktorgradsavhandling om hvordan pasientenes egne fortellinger fra livet, både muntlige og skriftlige, kan være til støtte når nettopp livet nærmer seg slutten. Hvordan kan fortellinger om pasientenes fortid, og refleksjoner rundt hvordan det er å leve med uhelbredelig sykdom, støtte opp under pasientenes identitetskonstruksjon? Hvordan kan det narrative perspektivet bidra til å skape sammenheng og mening i en tilværelse som ellers kan være preget av fortvilelse, redsel og meningsløshet? Mot slutten av samtalen kommer vi inn på hvordan de humanistiske fagene i større grad kan integreres som en naturlig del av yrkeslivet, f.eks. i helse og omsorgssektoren, og om hvordan det i så fall vil være nødvendig å øke bevilgningene til denne type forskning og aktivitet.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker: 

Oddgeir Synnes
Avhandlingen: «Forteljing som identitetskonstruksjon ved alvorleg sjukdom: Ein hermeneutisk analyse av alvorleg sjuke og døyande sine forteljingar» ved Det teologiske Menighetsfakultet (last ned som pdf)

 

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.
 • John Richard Hanssen

  Spennende og gripende podcast, og håper å kunne få utforske narrative metoder sammen dere f.eks. i forbindelse med personlige kriser i et arbeidsliv – hvor jeg tenker at historier som identitetsskapere både kan sette perspektiv for den enkelte og åpne opp for andres perspektiver.

  • James Arnfinsen

   Ja, det er virkelig noe vi kan følge opp John Richard. Har selv noen tanker rundt hvordan det narrative perspektivet kan kobles med det visuelle. Da jeg var på Art of Hosting-trening i Oslo ble jeg kjent med en tysk kvinne som heter Anna Lena Schiller. Hun beskriver det hele som “Graphic Recording & Visual Sensemaking”. Det gav en slags koherenes til det tidvis kaotoiske arbeidet. Det fungerte både som speil, meningsbærer og refleksjonsobjekt. Hun har flere eksempler på vedlagt link: http://www.flickr.com/photos/frauleinschiller/8053132070/ Kule saker!

 • James Arnfinsen

  Her er et spennende intervju med den danske idéhistoriker og meditasjonslærer Jes Bertelsen som omhnadler “Dødsprocessen”: http://www.dr.dk/NR/exeres/FE6CA355-AC8D-4D20-B28B-E5548DC6858F.htm

 • James Arnfinsen

  Utdrag fra dagens VG (07.april 2013) der Oddgeir Synnes ble intervjuet. Bilder viser utdrag fra historiene til noen av de 60 personene som Oddgeir samlet inn tekster fra.

 • James Arnfinsen

  “En venn i døden”, inspirerende og rørende reportasje fra Aftenposten (11.04.2015) om mennesker som arbeider frivillig for døende mennesker som ikke har noen andre ved sin side ved livets slutt.
  http://www.aftenposten.no/nyheter/En-venn-i-doden-7976173.html