Episode 49: En våken drøm om nærvær og stillhet i skolen

I denne samtalen snakker jeg med journalist og forfatter Anna Bornstein fra Sverige. Hun er initiativtakeren bak Drømmen om det goda, et prosjekt som ønsker å bidra til positiv utvikling på de arenaene barn og ungdom oppholder seg til daglig. De benytter særlig fire metoder og de “är stillhet, fredlig beröring, reflektion och kontemplativ rörelse som i qigong och yoga”. Disse metodene har blitt testet i over 15 år i Sverige og de siste årene har det også vært flere pilotprosjekt i Norge. I intervjuet forteller Anna mer om intensjonen som ligger bak og om det arbeidet som ligger til grunn for Drømmen om det goda. Vi snakker også om hvilke utfordringer som ligger i arbeidet med å formidle nærværstrening i skolen, men også om de positive effektene som kroppslig, kontemplativ og eksistensiell praksis kan frembringe. Anna bidro forøvrig med en workshop på konferansen om Mindfulness for Barn og Unge 16.-17. november 2012 i Oslo.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Drømmen om det Goda
Anna Bornstein
Bøker av Anna Bornstein

Elever på vidaregående skola tränar Drømmen om det goda-metodikken Foto: Anders Rosenberg

Barn på förskolan Armbandet i Norrköping övar stillhet foto: Maria Matsson

Elev i Drammen övar stillhet

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.
 • James Arnfinsen

  “Slik kan meditasjon gi oss bedre lærere”, reportasje fra NRK (03.05.2015).

  Ved UiT – Norges arktiske universitet er de først ut med å prøve mindfulness på lærerstudentene. Og responsen er overveldende.

  http://www.nrk.no/troms/slik-kan-meditasjon-gi-oss-bedre-laerere-1.12334245

 • James Arnfinsen

  Inspirerende artikkel fra The Guardian om en skole i San Francisco som innførte meditasjon som en naturlig del av skolehverdagen (05.12.15):

  In 2007 a meditation programme called Quiet Time was brought in to meet some of these challenges. “When I first heard about it I thought it probably wasn’t going to work,” says O’Driscoll. “We get thrown a new thing every couple of years so I didn’t put too much faith in it.” But in April, just a month after meditation began, teachers noticed changes in behaviour. “Students seemed happy,” says O’Driscoll. “They worked harder, paid more attention, were easier to teach and the number of fights fell dramatically.”

  http://www.theguardian.com/teacher-network/2015/nov/24/san-franciscos-toughest-schools-transformed-meditation?CMP=share_btn_fb