Episode 47: Konflikter mellom barn og voksne – en mulighet til selvutvikling

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med Hans Holter Solhjell. Han driver sin egen virksomhet og samarbeider med blandt andre Jesper Juul gjennom FamLab. Virksomheten til Hans dreier seg mye rundt konfliktarbeid og da særlig med tanke på relasjonen mellom barn og voksne. I intervjuet poengterer han hvordan både foreldre, ansatte i barnehage og lærere er spesielt godt posisjonert til å bli dyktige på kommunikasjon og konfliktforståelse. Han går også i dybden på en praktisk modell som gjør det mulig å skape gode læringsspiraler med bakgrunn i de uttallige hverdagssituasjonen som ofte fører til konflikt. Mot slutten av intervjuet forteller han om en samlingsbasert utdannelse han skal lede i 2013 med oppstart i januar.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Utdannelsen i Relasjonsbasert konflikthåndtering
Hans Holter Solhjell
Famlab

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.