Episode 45: Sosialt entrepenørskap og samfunnsinnovasjon

I denne episoden har jeg gleden av å snakke med Merete Grimeland, Therese Byhring og Anne Winding-Sørensen, som til sammen er “designere, identitetsutviklere, forretningsutviklere, storytellers og kommunikasjonsfolk”. De arbeider sammen i World Wide Narrative og er skribenter for bloggmagasinet Sosialt Entrepenørskap. Underveis i intervjuet forklarer de hva som menes med sosialt entrepenørskap, hvorfor det er viktig og hvordan det hele kan knyttes opp mot samfunnsinnovasjon. De er selv i gang med en podcastserie der de intervjuer forskjellige samfunnsinnovatører og i dette intervjuet forteller de litt om intensjonen som ligger bak. De ønsker blandt annet å bidra til å bygge opp en felles identitet for alle de som vil noe godt for samfunnet gjennom sitt daglige arbeid.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Nettverk for sosialt entrepenørskap
Kart og over sosiale entrepenører i Norge
Bloggmagasinet Sosialt Entrepenørskap
Om gjestene

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.