Episode 44: Earthship – å leve i samklang med naturens egne prinsipper

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med Mehdi Nodehi som er lederen for Earthship Biotecture Sweden, en gruppe som blant annet arbeider for å “bygga Europas första och världens andra utbildnings och besökscenter för det självförsörjande boendekonceptet Earthships“. Mehdi Nodehi har bakgrunn som bioingeniør, men har de siste årene interessert seg for bærekraftig utvikling og ideen om hvordan vi mennesker kan leve i tråd med naturens egne prinsipper. Earthship-konseptet handler om nettopp dette og i intervjuet forteller Mehdi om hva som gjør denne boligformen reelt bærekraftig. Senere i samtalen kommer vi inn på temaet empowerment, og om hvordan Earthship-bevegelsen på ulike måter kan bidra til å styrke enkeltindivider og samfunnet forøvrig. Mehdi forteller også om arbeidet som er på gang i Sverige og om de mulighetene og utfordringene denne grensesprengende impulsen frembringer. Mot slutten av intervjuet kommer vi også inn på de underliggende filosofiske og eksistensielle idéene som gjenspeiles i Earthship-konseptet.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Earthship Sweden
Michael Reynolds
Fremtidens byer (Nasjonalt prosjekt i Norge)
Foredrag med Reynolds (på KTH 2011)
Somerset Transition County
-Fuck arkitekter Artikkel fra Dagbladet 2010
Michael Reynolds bygger hus av søppel Artikkel i D2 om Reynolds besøk ved Bergen Arkitekstskole (BAS)

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.
 • James Arnfinsen

  Øyvind Holmstad har på nettstedet permaliv.blogspot.com respondert på intervjuet med Mehdi Nodehi. Han kritiserer blandt annet Earthship-bevegelsen for å neglisjere den estetiske dimensjonen. Personlig er jeg ikke så kritisk til formuttrykket til jordskipene, men jeg ønsker debatten velkommen. 

 • James Arnfinsen

  Michael Reynolds er på besøk i Stockholm 19.-21. april. Mer info her: http://earthship.com/europe?utm_source=newsletter_2_21_13&utm_medium=email&utm_campaign=sweden

 • James Arnfinsen

  Her er et spennende konsept som tillater mennesker å gro grønnsaker hele året, også i kalde strøk! Sjekk Growing Spaces Dome for mer info. Ewan Townhead, som jeg intervjuet i Episode 20, har selv intervjuet initiativtakerne til dette prosjektet. Sjekk ut på The Realized Entrepreneur. Veldig inspirerende!

 • James Arnfinsen

  Et spennende prosjekt fra Nordland i Norge (11.03.15), som demonstrerer hvordan man kan bygge hus i tråd med prinsipper for bærekraft: http://www.adressa.no/bolig/article10732205.ece

 • James Arnfinsen

  Her er et boligprosjekt fra Sverige, der en familie har bygget sin bolig inni et drivhus. Fra Aftenposten 04.05.2015: http://www.aftenposten.no/bolig/Ja_-familien-bor-i-dette-drivhuset-aret-rundt-526555_1.snd

 • http://permaliv.blogspot.no/ Øyvind Holmstad
 • James Arnfinsen

  Den norske nettsiden earthship.no er nå oppdatert med ny design og mer informasjon om “jordskip”-bevegelsen/byggemetoden. På nettsiden er det også et forum der man kan melde seg inn og diskutere med andre som enten tenker på å lage et jordskip, eller som allerede er i gang med et prosjekt. Takk til Dag Ove Hoel som åpenbart har lagt ned mye bra arbeid med å bygge opp denne ressursiden!

 • James Arnfinsen

  Her er et foredrag med Vinay Gupta med fokus på hvordan overleve i krisesituasjoner. Mye som tyder på at Earthships er en høyaktuell ressurs! Videoen finnes litt ned på sida! http://vinay.howtolivewiki.com/blog/about

 • http://permaliv.blogspot.no/ Øyvind Holmstad

  En ny video om jordskip: https://www.youtube.com/watch?v=Xj5NO32ahB0

  Introen ble for meg tankevekkende, hvor de forklarer hvordan elektrisitetsnettet er en stor maskin som dekker jorden, den største maskinen noensinne bygget. Nesten intet sted kan man nå unngå denne maskinen, den tørrlegger våre vassdrag, og kraftlinjene går på kryss og tvers selv over den mest “urørte” natur. Hele dette systemet er verdens største naturinngrep!

  Igjen slår det meg hvor koselige disse jordskipene er innvendig, med organiske vegger, dragere og masse planter som gir en fraktal atmosfære, en følelse av jord og natur!

  Mens utvendig er de aller fleste jordskipene kalde, altfor store glassflater og kladder i landskapet uten fraktale egenskaper, ekko, brede omramminger, sterke sentra, vekslende repetisjon, etc. Ingen følelse av det vernende taket: http://permaculturenews.org/2012/05/28/the-deep-truth-of-a-sheltering-roof/

  Kanskje en slags 80-talls postmodernisme? Jeg vet ikke, men Reynolds utviklet jo jordskipene på 80-tallet, da postmodernismen var det store?

  Men det finnes også meget vakre jordskip!

  Hva som også slår meg er hvordan jordskipene i ett og alt er et oppgjør med og en protest mot hva Sigmund K. Setreng kaller for Servoglobus, den globale serveringsdama.

  “‘Servoglobus’ betegner en global datamaskin-styring, hvor ’servo’ både står for ’automatisk forsterket’ og for ’servise’ eller ’servering’; ’globus’ angir et kuleformet kart istedenfor en levende prosess. Det er altså snakk om en styring av jordens menneske- og natursystem ut fra en mekanistisk modell, hvor små impulser gir sterke effekter, hvor de viktigste prosessene skjer via sammenhengende robot-operasjoner slik at de produktene menneskene trenger serveres uten menneskelig slit, verken kroppslig eller åndelig, og hvor det platonsk-greske idealet om det kroppsfrigjorte menneske er endelig realisert. Med andre ord en tilstand hvor en ingeniørskapt global serveringsdame har erstattet Gaia, biosfæreorganismen som i 3 ½ milliarder år har improvisert myriader av veier og løsninger uten hensyntagen til den spesielle etterspørselen etter varer og tjenester som kjennetegner det 20. århundres euro-amerikanske menneske.” – Sigmund K. Setreng, Elvetid, s. 52

  Setreng ville ha elsket jordskip! En hån mot Servoglobus!