Episode 42: Integral Livspraksis – en utviklingsvei for hele mennesket

I denne episoden har jeg gleden av snakke med Kristian Merckoll rundt temaet Integral Livspraksis (ILP). Dette er en helhetlig innfallsvinkel til menneskelig utvikling, og springer ut i fra arbeidet til blant andre Ken Wilber og Terry Patten. ILP består av fire grunnleggende moduler; spirituell eller åndelig praksis (spirit module), kroppslige og energetisk trening (body module), psykologisk eller terapautisk arbeid (shadow module) og sist men ikke minst, intellektuell og teoretisk forståelse (mind module). I intervjuet forteller Kristian om sin egen utviklingsvei og utdyper hvorfor det kan være hensiktsmessig å integrere og balansere disse ulike innfallsvinklene til personlig utvikling. Kristian har forøvrig studert Integral Teori gjennom Fielding University og er en av kursassistentene til Terry Patten som tilbyr et internettbasert kurs i Integral Spiritual Practice, som er en variant av ILP.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Integral Life Practice, bok av Ken Wilber, Terry Patton m.fl.
Integralt Forum

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.