Episode 41: Aggresjon – det nye tabu?

I denne episoden har jeg gleden av å samtale med Jesper Juul som er internasjonalt anerkjent som forfatter, foredragsholder og familieterapaut og aktiv i mer en 15 land rundt om i verden. Siden 2007 har han vært leder for Family-Lab, en organisasjon som tilbyr seminar, foredrag, workshops og rådgivning til foreldre og familier, offentlige institusjoner og private virksomheter. Han er også aktiv i den danske organisasjonen Børns Livskundskap og har sammen med en rekke forfattere skrevet boken Empati – det der holder verden sammen. I episoden argumenterer han får et paradigmeskifte i forhold til hvordan voksne møter barn og unges emosjoner. Han er særlig opptatt av hvordan barns mer besværlige følelser har en tendens til å bli møtt med en usunn moralisering. Han forklarer videre hvordan det er mulig å møte barn på en mer konstruktiv måte slik at de kan bli bedre i stand til å håndtere sitt eget følelsesliv. På langsikt vil dette kunne bidra til utvikling av barnets selvfølelse og deres evne til å merke hvordan andre mennesker har det (empati).

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Jesper Juul (bio)
Fast spalte i Dagbladet (norsk avis)
Family Lab

Jesper Juul Aggression & Empathy. Existential twins from NFON on Vimeo.

Videoforedraget til Jesper Juul på Mindfulnesskonferansen i Oslo 16.-17. november 2012

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.
 • James Arnfinsen

  Jeg så nylig den danske filmen “Hævnen”, en film som spiller rundt flere av de problemstillingene som Jesper Juul reiser i dette intervjuet. Filmen anbefales på det varmeste! http://www.youtube.com/watch?v=wf7XObZJ-9U

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=579085271 Hanne Reitan Øksnes

  Tusen takk for nye perspektiver som mor og menneske! Flott konsept!

 • http://www.masculinity-movies.com/ Eivind Figenschau Skjellum

  Etter å ha hørt dette intervjuet har jeg fått et helt nytt bilde av Jesper Juul, James. Jeg har lest spaltene hans i mange år og aldri blitt helt enig med meg selv om hva jeg skal tenke om han, men dette intervjuet vitnet om en mann som virkelig har et enormt viktig budskap.

  Det er vanvittig godt å høre en voksen person ta ansvar for sykeliggjøringen av barn. Diagnostiserings- og patologiseringsjag er kjærlighetsløst og ødeleggende og jeg er så enig med Jesper når han sier at “dette bør vi slutte med”.

  Og særlig dette sinnet – tabu i alle samfunnslag, ikke bare blant barn. Min forståelser er at uten en sunn relasjon til vårt eget sinne er det umulig å bli hele, sunne mennesker med klare grenser og en trygg identitetsfølelse.

  Det eneste jeg savnet i intervjuet var kjønnsperspektivet – om sykeliggjøringen går mer ut over ett kjønn enn det andre. Selv mener jeg å ha god dekning for å si at denne trenden rammer gutter hardere enn jenter og at det er derfor gutter er i ferd med å bli skoletapere.

  Bra jobba, James. Dette var det første intervjuet jeg hørte på og ser frem til fler.

  Eivind F S
  http://www.masculinity-movies.com

  • James Arnfinsen

   Takk for tilbakemelding Eivind. Jeg ser du også har lyttet til intervjuet med Pelle og Kristian, der er kjønnsperspektivet mer fremtredene. Jeg ønsker å gjøre flere intervju rundt kjønnstematikk. Slik jeg ser det nå er jeg opptatt av muligheten for å løsrive seg fra alle former for enten-eller-tankegang. Jeg blir til tider sint når jeg hører det skilles mellom det mannlige og det kvinnelige; jeg blir tidvis irritert når jeg hører skillet mellom det maskuline og det femine, men jeg blir oppriktig interessert og oppløftet når det snakkes om konstruktive og destruktive uttrykk for det feminine og det maskuline (eller det mannlige og det kvinnelige). Altså, merkelappene er ikke et problem i seg selv, men jeg opplever det som utfordrende dersom diskursen stivner, eller henger seg opp i begrepene. Og i likhet med deg tror jeg vi (menn) og samfunnet forøvrig, trenger de gode manifestasjonene for det maskuline, like mye som vi trenger de gode utrykkene for det feminine. Denne måten å tenke på kommer forøvrig frem i intervjuet med Geoff Fitch i episode 37. 

   Ser virkelig frem til å lære mer fra deg Eivind! 

 • James Arnfinsen

  Kom over en interessant artikkel skrevet av Christine Schetlein i samtale med Eirik Balvoine. Artikkelen heter “Veien fra ego til autentisk selv”. Mot slutten er det et treffende avsnitt om aggresjon som selv utenfor artikkelens kontekst står seg godt: 

  – Aggresjon er et fenomen som jeg opplever er grunnleggende feil forstått! Det gjelder ikke bare i vår kultur, men i mange, også i de buddhistiske. Det er to fenomener som her blandes sammen: frustrasjon og sunn aggresjon. Ofte brukes ”aggresjon” synonymt med ”frustrasjon” – dessverre. Man kommer ikke videre i sin utvikling ved å uttrykke sinne i tide og utide. Det kan man gjøre i terapi. Man kommer til gjengjeld langt ved å lære å uttrykke sin aggresjon konstruktivt. Aggresjon er fundamentalt sett en kraft vi har for å forsvare vårt territorium, uansett hvilket, fysisk eller psykisk. Det er vår kapasitet til å si NEI. Uten evne til å forsvare oss på en sunn måte ender vi som ueksploderte bomber med en opplevelse av å være overkjørt, ofte reelt. Et sunt forhold til aggresjon gir sunne relasjoner. Vi trenger å utvikle en sunn evne til å ta konflikter og klart hode til å løse dem, og sunn aggresjon skaper nettopp det; et klart hode. En mer ukjent effekt av et sunt forhold til aggresjon er at det åpner for vår kjærlighetsevne. Levende kjærlighet trenger indre plass, og aggresjonskraften er til for å rydde plass! Vår kjærlighetsevne blomstrer i et rent indre rom. Hemmet aggresjonsevne fører til at vi unngår konflikter, samler opp frustrasjon og får mindre og mindre plass for kjærlighet. Et sunt forhold til aggresjon gir oss evnen til å skjære gjennom og skape rom for den.

  Resten av artikkelen kan lastes ned her (pdf): http://www.christineschjetlein.no/artikkelserie/cs_eb_webartikkel_2_i_visjon_2-06.pdf