Episode 39: Empati og relasjonskompetanse i møte med barn og unge

I denne episoden har jeg gleden av intervjue psykolog Helle Jensen sammen med min venn Dorte Lunderskov. Helle Jensen har lenge arbeidet med relasjonskompetanse i møte med familier og skolevesenet. I episoden utdyper hun hva som ligger i relasjonskompetanse, hvorfor det er viktig og hvordan vi kan kultivere evnen til autentisk kontakt med hverandre. I forlengelse av et slikt tema er det særlig fruktbart å forstå betydningen av empati og hvordan menneskets iboende evne til medfølelse nettopp kan kultiveres og forfines. Helle presiserer samtidig hvorfor det er viktig å være “hjemme hos seg selv” dersom vi virkelig ønsker å være tilstede for andre. Episoden er særlig relevant for pedagoger, psykologer, foreldre og alle andre som arbeider tett med barn og ungdom.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Helle Jensen
Empati – det der holder verden sammen
, bok av Helle Jensen, Jes Bertelsen, Jesper Juul m.fl.
Fra lydighet til ansvarlighet, bok av Helle Jensen og Jesper Juul
Børns Livskundskap

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.