Episode 35: Mindfulness i foreldrerollen

I denne episoden samtaler jeg med psykolog Ole Christer F. Lund som arbeider til daglig ved helsestasjonene i Ringsaker kommune. Han er aktuell med boken Senk stresset i familielivet – Mindfulness i foreldrerollen. I samtalen utforsker vi hvordan mindfulness kan bidra til å håndtere overgangen til foreldrerollen på en konstruktiv og bærekraftig måte. Han illustrerer med konkrete eksempler fra hverdagen og utdyper samtidig hvordan trening i oppmersomt tilstedeværelse (mindfulness) kan berike familielivet på ulike måter. 

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Senk Stresset i Famililivet – Mindfulness i Foreldrerollen (facebook side)
Hans Børli
John Kabat-Zinn
Den opprinnelige betydningen av tegnet for mindfulness
Plum Village
Zen-Sinn, Begynner-Sinn, bok av Shunryu Suzuki
Oppmerksomt tilstedeværelse i foreldrerollen, artikkel i Tidsskriftet Kognitiv Terapi
Mindfulness for Barn og Unge, konferanse i Oslo 16.-17. november 2012

Ett er nødvendig
av Hans Børli

Ett er nødvendig
– her i denne
vår vanskelige verden
av husville og heimløse:
Å ta bolig i seg selv.


Gå inn i mørket
og pusse sotet av lampen.
Slik at mennesker på veiene
kan skimte lys
i dine bebodde øyne.

 

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.
  • Ole Christer F. Lund

    Vil forresten tipse om at i dag kom artikkelen “Oppmerksom tilstedeværelse i foreldrerollen: Pilot-testing av et forebyggende kurs” på trykk i Tidsskrift for Kognitiv Terapi. Her gjennomgås resultatene fra to empiriske pilot-testinger av “Senk stresset i familien”-kurset.
     
    Lenke til gratis elektronisk versjon av artikkelen finner du her (s. 6-14): http://www.kognitiv.no/filarkiv/File/Tidsskriftet/KognitivTerapi_nr1_12_til_web.pdf

    In English: Today an article presenting the results of two pilot tests on a “mindful parenting” course was published in the Norwegian Journal of Cognitive Therapy (follow the link to a free, electronic version of the article, written in Norwegian).