Episode 34: Ledelse + Yoga = Sant

I denne episoden samtaler jeg med kollega Øyvind Sørbrøden. Vi arbeider begge med lederutvikling gjennom Center for Transformative Leadership og vi starter derfor samtalen med å utforske noen av de prinsippene og arbeidsmetodene vi anvender i denne sammenhengen. Her utforsker vi særlig verdien av å arbeide med indre prosesser, en dimensjon som kanskje er neglisjert i mange bedrifter og organisasjoner? Videre kommer vi inn på Øyvinds lidenskap for yoga, og hvordan arbeid med kropp kan være en viktig faktor for ledere som ofte befinner seg i krevende arbeidssituasjoner. Mot slutten deler Øyvind noen av sine erfaringer fra arbeid i andre organisasjoner.

Vi refererer til Ken Wilber´s firekvadrantsmodell i samtalen. En enkel versjon kan du se under.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Senter for Egenutvikling
Samvirke som organisasjonsform
AIESEC
Ken Wilber
Integral Leadership Collaborative
NaKuHel

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (32) er utdannet lærer gjennom NTNU og arbeider ved Åsvang Skole i Trondheim. Han har en variert opplæring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. I fritiden trener og instruerer han aikido. Han er oppvokst i Oslo, men har studert og arbeidet i Trondheim siden 2005. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (32) has a teaching qualification from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in primary school. In his free time he practices Aikido, a Japanese martial art that in it´s essence is about creating a healing relationship towards oneself and others. James lives in Trondheim, Norway.