Episode 34: Ledelse + Yoga = Sant

I denne episoden samtaler jeg med kollega Øyvind Sørbrøden. Vi arbeider begge med lederutvikling gjennom Center for Transformative Leadership og vi starter derfor samtalen med å utforske noen av de prinsippene og arbeidsmetodene vi anvender i denne sammenhengen. Her utforsker vi særlig verdien av å arbeide med indre prosesser, en dimensjon som kanskje er neglisjert i mange bedrifter og organisasjoner? Videre kommer vi inn på Øyvinds lidenskap for yoga, og hvordan arbeid med kropp kan være en viktig faktor for ledere som ofte befinner seg i krevende arbeidssituasjoner. Mot slutten deler Øyvind noen av sine erfaringer fra arbeid i andre organisasjoner.

Vi refererer til Ken Wilber´s firekvadrantsmodell i samtalen. En enkel versjon kan du se under.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Senter for Egenutvikling
Samvirke som organisasjonsform
AIESEC
Ken Wilber
Integral Leadership Collaborative
NaKuHel

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (33) er lærer og arbeider ved Åsvang Skole i Trondheim. Han har i tillegg en variert opplæring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. I fritiden trener og instruerer han aikido. Han er oppvokst i Oslo, men har studert og arbeidet i Trondheim siden 2005. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (33) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in primary school. In his free time he practices Aikido, a Japanese martial art that in it´s essence is about creating a healing relationship towards oneself and others. James lives in Trondheim, Norway.